Pasukan Projek Khas 2
No Nama Email (@jkr.gov.my) No.Telefon Fax
1
Ir. Jasmi bin Wahab
PENGARAH PEMBINAAN
Pasukan Projek Khas 2
Aras 4, Blok Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah 
 jasmiw  088-484803               -           
2
Hj. Ismail bin Mohamad
JURUTERA AWAM PENGUASA KANAN
Pasukan Projek Khas 2
Aras 4, Blok Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah 
 ismailm - -
3
Sr. Thalasiah binti Mohd Saad
JURUUKUR BAHAN PENGUASA KANAN
Pasukan Projek Khas 2
Aras 4, Blok Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah 
 thalasiah 088-484859 -
4
Ir. Abduldan bin Adtong
JURUTERA MEKANIKAL PENGUASA KANAN
Pasukan Projek Khas 2
Aras 4, Blok Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah 
 abduldan 088-484851 -
5
Ir. Hj. Radzilan bin Abdul Rahman
JURUTERA ELEKTRIK PENGUASA KANAN
Pasukan Projek Khas 2
Aras 4, Blok Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah
 radzilan 088-484872 -
6
Morni bin Buang
JURUTERA AWAM PENGUASA KANAN
Pasukan Projek Khas 2
Aras 2, (Unit A), Sublot 6, Queen’s Court, Blok E, Jalan Wan Alwi, Kuching, Sarawak
 morni 082-576305 -
7
Ir. Mohd Nor bin Sarif
JURUTERA ELEKTRIK PENGUASA KANAN
Pasukan Projek Khas 2
Aras 2, (Unit A), Sublot 6, Queen’s Court, Blok E, Jalan Wan Alwi, Kuching, Sarawak
 nohsarip 082-575241 -