Date: Isnin, Oktober 31, 2016

JKR Malaysia mengucapkan tahniah di atas pelantikan YBrs.  Ir. Ruslan bin Abd Aziz sebagai Pengarah JKR Negeri Melaka berkuatkuasa 19 Oktober 2016.
Semoga JKR Melaka akan terus maju dan cemerlang di bawah kepimpinan YBrs.Ir. Ruslan bin Abd Aziz. Oleh yang demikian, diharap seluruh warga JKR mengambil maklum dan memastikan urusan surat-menyurat dan lain-lain urusan yang berkaitan dirujuk kepada beliau.