Date: Rabu, April 3, 2024

Pada tahun 2023, Piagam Pelanggan Jabatan Kerja Raya telah mencapai 96.3% yang melebihi sasaran KPI Jabatan 80% berdasarkan Pelan Strategik JKR, Tema 2: Pengalaman Ko-Kreatif Bersama Pelanggan.

p1