Date: Khamis, Mei 31, 2018

Program pensijilan ini adalah terbuka kepada semua pegawai yang berkelayakan dalam bidang berkaitan berdasarkan kepada syarat-syarat seperti mana yang dinyatakan dalam garis panduan program pensijilan.  Tujuan program ini diadakan adalah untuk mengiktiraf pengetahuan, kekompetenan dan kepakaran pegawai dalam bidang tertentu berdasarkan kepada piawaian yang telah ditetapkan. 

Sehubungan dengan itu, semua pegawai yang berkelayakan dan memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan adalah dipelawa untuk memohon dengan mengisi borang permohonan yang disediakan dalam garis panduan yang disertakan. Borang yang telah lengkap diisi berserta laporan berkaitan hendaklah dikembalikan selewat-lewatnya pada 18 Julai 2018 kepada Urus Setia Program Pensijilan JKR Malaysia seperti alamat yang tertera di bawah: 

          Urus Setia Program Pensijilan JKR Malaysia
          Pusat Kecemerlangan Kejuruteraan dan Teknologi JKR (CREaTE)
          Jalan Kemus, Simpang Ampat
          78000 Alor Gajah Melaka
          No. Tel. : 06-551 2356/2351/2367/2218
          E-mel : pensijilanjkr.jkr [at] 1govuc.gov.my

Garis panduan bagi Program Pensijilan JKR Malaysia Tahun 2018 adalah seperti mana berikut; 

 1. Garis Panduan Program Pensijilan Disiplin Awam – Kejuruteraan Struktur Bangunan
 2. Garis Panduan Program Pensijilan Disiplin Awam – Kejuruteraan Forensik Struktur Bangunan
 3. Garis Panduan Program Pensijilan Disiplin Awam – Kerja Sivil
 4. Garis Panduan Program Pensijilan Disiplin Awam – Kejuruteraan Alam Sekitar
 5. Garis Panduan Program Pensijilan Disiplin Awam – Kejuruteraan Jalan
 6. Garis Panduan Program Pensijilan Disiplin Awam – Kejuruteraan Keselamatan Jalan
 7. Garis Panduan Program Pensijilan Disiplin Awam – Kejuruteraan Jambatan
 8. Garis Panduan Program Pensijilan Disiplin Awam – Kejuruteraan Geoteknik
 9. Garis Panduan Program Pensijilan Disiplin Awam – Kejuruteraan Cerun
 10. Garis Panduan Program Pensijilan Disiplin Awam – Kejuruteraan Lapangan Terbang
 11. Garis Panduan Program Pensijilan Disiplin Awam – Kejuruteraan Maritim
 12. Garis Panduan Program Pensijilan Disiplin Awam – Kejuruteraan Pengangkutan Darat
 13. Garis Panduan Program Pensijilan Disiplin Awam – Pengurusan Permintaan Bekalan Air
 14. Garis Panduan Program Pensijilan Disiplin Awam – Kejuruteraan Bekalan Air
 15. Garis Panduan Program Pensijilan Disiplin Awam – Kejuruteraan Senggara Jalan
 16. Garis Panduan Program Pensijilan Disiplin Mekanikal – Penyaman Udara
 17. Garis Panduan Program Pensijilan Disiplin Mekanikal – Pencegah Kebakaran
 18. Garis Panduan Program Pensijilan Disiplin Mekanikal – Pengurusan dan Kejuruteraan Woksyop
 19. Garis Panduan Program Pensijilan Disiplin Mekanikal – Kejuruteraan Sistem Perubatan
 20. Garis Panduan Program Pensijilan Disiplin Mekanikal – Lif dan Eskalator
 21. Garis Panduan Program Pensijilan Disiplin Mekanikal – Sistem Pengurusan Tenaga
 22. Garis Panduan Program Pensijilan Disiplin Mekanikal – Kelestarian Sistem Mekanikal
 23. Garis Panduan Program Pensijilan Disiplin Elektrik
 24. Garis Panduan Program Pensijilan Disiplin Arkitek – Senibina Landskap
 25. Garis Panduan Program Pensijilan Disiplin Arkitek – Konservasi Bangunan
 26. Garis Panduan Program Pensijilan Disiplin Arkitek – Perancangan Fasiliti Kesihatan
 27. Garis Panduan Program Pensijilan Disiplin Arkitek – Perancangan Senibina Keselamatan
 28. Garis Panduan Program Pensijilan Disiplin Arkitek – Hiasan Dalaman
 29. Garis Panduan Program Pensijilan Disiplin Arkitek – Rekabentuk Perbandaran Lestari
 30. Garis Panduan Program Pensijilan Disiplin Arkitek – Senibina Lestari
 31. Garis Panduan Program Pensijilan Disiplin Arkitek – Multimedia Senibina
 32. Garis Panduan Program Pensijilan Disiplin Arkitek – Forensik Senibina
 33. Garis Panduan Program Pensijilan Disiplin Arkitek – Rekabentuk Sejagat
 34. Garis Panduan Eksekutif Kos Pembinaan (Kumpulan Pelaksana)
 35. Garis Panduan Pengurus Kos Pembinaan (Kumpulan Pengurusan & Professional)
 36. Garis Panduan Pengukuran Kerja Awam (Kumpulan Pelaksana dan Pengurusan & Professional)
 37. Garis Panduan Pengukuran Kuantiti Kerja-kerja Bangunan (Kumpulan Pelaksana dan Pengurusan & Professional)
 38. Garis Panduan Pengurus Perolehan (Kumpulan Pelaksana dan Pengurusan & Professional)
 39. Garis Panduan Eksekutif Pentadbiran Kontrak (Kumpulan Pelaksana)
 40. Garis Panduan Pengurus Pentadbiran Kontrak (Kumpulan Pengurusan & Professional)
 41. Garis Panduan Pengurus Tuntutan Kontrak (Kumpulan Pelaksana dan Pengurusan & Professional)

Sekian, terima kasih.

URUS SETIA PROGRAM PENSIJILAN JKR MALAYSIA