GARIS PANDUAN

BIL SENARAI
1 Garis Panduan Pejabat Tapak Piawai JKR (link is external)
2 Manual EKSA (link is external)
3 Manual Penarafan Hijau JKR (pH JKR)Sektor Bangunan-KB1 Versi 1.0) (link is external)
4 Manual Penarafan Hijau JKR (pH JKR)Sektor Bangunan-KB1 Versi 2.0) (link is external)
5 MANUAL PENARAFAN HIJAU JKR (pH JKR) SEKTOR JALAN
6 MANUAL PENARAFAN HIJAU JKR (pH JKR) SEKTOR JALAN – “Scorecard template”
7 Garis Panduan Mewujudkan dan Melaksanakan Sistem Pengurusan Tenaga Bagi Bangunan-Bangunan Kerajaan (link is external)
8 Garis Panduan Mewujudkan dan Melaksanakan Sistem Pengurusan Tenaga Bagi Bangunan-Bangunan Kerajaan (Edisi 2)
9 Garis Panduan BIM
10 Garis Panduan Pemasangan (Baru) Lampu Jalan Jenis LED Untuk Projek-Projek Kerajaan (link is external)
11 Pelan Transformasi JKR 2016-2018
12 Garis Panduan Anggaran Kos Projek
13 Dasar & Garis Panduan Keselamatan ICT 
14 Pamplete Seminar JKR BIM & Asset Day 2016
15 Amalan Terbaik Reka bentuk Bangunan Bagi Menangani Pembiakan Nyamuk Aedes
16

Dokumen Senarai Kontraktor Bumiputra Gred G1 & G2:

 1. Selangor
 2. Wilayah Persekutuan
 3. Perlis
 4. Kedah
 5. Perak
 6. Pulau Pinang
 7. Pahang 
 8. Terengganu
 9. Kelantan
 10. Melaka
 11. Negeri Sembilan
 12. Johor
 13. Sabah 
 14. Sarawak
17 Buku Kos Purata Semeter bil.2 2015
18 Jadual Kadar Harga Kerja-Kerja Penyiasatan Tapak
19 Technical Updates Cawangan Jalan Keluaran 1/2016
20 Value Engineering Apllication Guideline Part 1
21 Value Engineering Apllication Guideline Part 2
22 Pelan Strategik JKR 2016-2020
23 Technical Updates Cawangan Jalan Keluaran 2/2016
24 Technical Updates Cawangan Jalan Keluaran 3/2016
25 Prosedur Syarikat Utiliti kepada JKR  (link is external)
26 Technical Updates Cawangan Jalan Keluaran 4/2016
27 PENGHURAIAN KERJA SKIM PERKHIDMATAN KEJURUTERAAN BAGI KUMPULAN PELAKSANA JA29 HINGGA JA38
28 BUKU STATISTIK JALAN EDISI 2015
29 BUKU STATISTIK JALAN EDISI 2016
30 MANUAL PENARAFAN HIJAU: SCORECARD PETENDER
31 Garis Panduan Memuatnaik Berita Ke Laman Web JKR Malaysia
32 Technical Updates Cawangan Jalan Keluaran 1/2017
33 Booklet Guidelines of Occupational Safety and Health In Construction Industry
34 JKR Strategic Plan 2016-2020

 

DOKUMEN

1. Rancangan Fizikal Negara Ke-3 (RFN3)

1.inside cover.pdf
1.perutusan combined.pdf
6.kandungan.pdf
Bab 1.pdf
Bab 2.pdf
Bab 3.pdf
Bab 4.pdf
Bab 5.pdf
Bab 6.pdf
Bab 7.pdf
Bab 8.Glosari.pdf
Bab 9.Singkatan Kata.pdf

 

2. Dasar Perbandaran Negara Kedua (DPN2)

Bab 1.0.pdf
Bab 2.0.pdf
Bab 3.0.pdf
Bab 4.0.pdf
Bab 5.0.pdf
Bab 6.0.pdf
Bab 7.0.pdf
Cover, Prakata, Isi Kandungan.pdf
Lampiran.pdf

 

Document: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Private document: , , , , , , , , , , , ,