Date: Khamis, Jun 1, 2017

Sukacita dimaklumkan bahawa Lembaga Kenaikan Pangkat Perkhidmatan Awam Bil 3 Tahun 2017 telah bersetuju meluluskan kenaikan pangkat bagi pegawai di Jawatan Utama Sektor Awam (JUSA) yang berikut:

BIL

KENAIKAN PANGKAT

1.

 

YBhg. Dato’  Ir. HAJI MOHD FAZLI BIN OSMAN

Gred Utama A

Mantan Timbalan Ketua Pengarah Kerja Raya (Sektor Pakar)

Jabatan Kerja Raya

mulai 11 April 2017

 

Jabatan mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada beliau di atas kenaikan pangkat ini.