Date: Rabu, Oktober 12, 2016

Seluruh warga JKR Malaysia mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada semua pegawai yang telah terpilih untuk kenaikan pangkat. JKR percaya kenaikan pangkat ini akan menjadi pendorong kepada mereka untuk meningkatkan lagi perkhidmatan demi merealisasikan Visi dan Misi JKR.
 
Justeru, diharapkan semua warga JKR dapat memberikan kerjasama sepenuhnya dalam semua urusan dan tugasan mereka untuk kejayaan JKR. Berikut adalah pegawai-pegawai yang terlibat untuk kenaikan pangkat:

                         PEMANGKUAN
YBrs. Ir. Dr. Che Hassandi bin Abdullah
Gred Utama B (memangku)
Pengarah Kanan,
Pusat Kecemerlangan Kejuruteraan dan Teknologi (CREaTE)
Jabatan Kerja Raya
mulai 14 Okt 2016
YBrs. Ir. Mohamad Azman bin Ahmad          
Gred Utama B (memangku)
Pengarah Kanan
Cawangan Kejuruteraan Elektrik
Jabatan Kerja Raya
mulai 12 Okt 2016
YBrs. Ir. Gopal Narian Kutty
Gred Utama C (memangku)
Pengarah Cawangan Alam Sekitar dan Kecekapan Tenaga
Jabatan Kerja Raya
mulai 12 Okt 2016
 
YBrs. Ir. Haji Mat Rosly bin Mat Daud
Gred Utama C (memangku)
Pengarah Pembinaan Pasukan Projek Khas Pengerang Integrated Petroleum Complex (PIPC)
Jabatan Kerja Raya
mulai 12 Okt 2016
YBrs. Dr. Maziah binti Mohammad
Gred Utama C (memangku)
Pengarah
Bahagian Kompetensi, Pensijilan dan Akreditasi Kejuruteraan,
Pusat Kecemerlangan Kejuruteraan dan Teknologi (CREaTE)
Jabatan Kerja Raya
mulai 14 Okt 2016
Encik Zamani bin Md Jidin
Gred Utama C (memangku)
Pengarah
Bahagian Teknikal, Sektor Pengurusan
Jabatan Audit Negara
mulai 12 Okt 2016
 
YBrs. Ir. Hj. Yaakob bin Latif
Gred Utama C (memangku)
Pengarah Khidmat Pakar, Cawangan Kejuruteraan Elektrik
Jabatan Kerja Raya
mulai 12 Okt 2016

Dimaklumkan juga Pegawai-Pegawai berikut telah diluluskan penempatan semula:

YBrs. Ir. ZAINAL ABIDIN BIN SAIDUN          
Gred Utama C
Pengarah
Cawangan Kerja Pendidikan
Jabatan Kerja Raya
mulai 12 Okt 2016
YBrs. Ir. ABDUL  MUTALIF BIN ABDUL HAMEED
Gred Utama C (memangku)
Pengarah
Bahagian Inovasi, Pembangunan Dan Penyelidikan,
Pusat Kecemerlangan Kejuruteraan Dan Teknologi (CREaTE)
Jabatan Kerja Raya
mulai 14 Oktober 2016
 
YBrs. Ir. SHAHRUDDIN B SHAHRIL
Gred Utama C
Timbalan Ketua Pengarah
Jabatan Kerajaan Tempatan, Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan Dan Kerajaan Tempatan
mulai 12 Oktober 2016