Date: Selasa, Disember 11, 2018

Syabas dan tahniah diucapkan kepada Ir. Dr. Mohd Khairul Anuar Bin Sharif, Jurutera Mekanikal Kanan kerana telah berjaya menyempurnakan pengajian PhD beliau dan dianugerahkan Ijazah "Doctor Of Philosophy (Renewable Energy)" pada 10 November 2018 oleh Universiti Kebangsaan Malaysia. Beliau telah menyempurnakan kajian bertajuk “PERFORMANCE AND SIMULATION OF SOLAR EVACUATED TUBE INCORPORATED WITH PHASE CHANGE MATERIAL STORAGE”.

Semoga kejayaan beliau menjadi pendorong kepada warga kerja JKR yang lain untuk sama-sama meningkatkan kompetensi masing-masing. Tahniah sekali lagi.