Date: Selasa, Oktober 16, 2018

Syabas dan tahniah diucapkan kepada Sr. Dr. Syamilah Binti Yacob, Juruukur Bangunan Kanan, Cawangan Senggara Fasiliti Bangunan kerana telah berjaya menyempurnakan pengajian Ph.D dan dianugerahkan Ijazah "Doctor Of Philosophy" pada 28 September 2018 oleh Universiti Malaya. Beliau telah menyempurnakan kajian bertajuk “Developing A Building Deterioration Prediction Model (BPDM) For Public Schools In Peninsular Malaysia’.