SPESIFIKASI PIAWAIAN JKR UNTUK KERJA BANGUNAN

STANDARD SPECIFICATIONS FOR BUILDING WORKS 2014 

Standard Specifications for Building Works 2014 adalah dokumen spesifikasi yang diterbitkan oleh Jabatan Kerja Raya Malaysia (JKR). Kandungan dokumen spesifikasi ini telah ditambahbaik daripada dokumen spesifikasi terdahulu iaitu Standard Specifications for Building Works 2005 sejajar dengan perkembangan teknologi pembinaan semasa.

Tambahan lagi, dokumen spesifikasi ini juga dapat digunakan sebagai panduan kepada pihak yang terlibat di dalam urusan tender dan kontrak. Selain itu juga, segala kandungan di dalam dokumen spesifikasi ini adalah HAKCIPTA JKR MALAYSIA. Dengan itu, sebarang penyuntingan semula spesifikasi ini hendaklah terlebih dahulu mendapat kebenaran dari JKR. 

 

 

Melayu