Date: Selasa, Oktober 4, 2016

Syabas dan tahniah diucapkan kepada Sr. Dr. Wan Azlina Binti Hj. Ibrahim, Penolong Pengarah Kanan, Pejabat Timbalan Ketua Pengarah Kerja Raya Sektor Pakar, Ibu Pejabat JKR Malaysia kerana telah berjaya menyempurnakan pengajian Ph.D beliau dan dianugerahkan Ijazah "Doctor Of Philosophy in Law" pada 29 Ogos 2016 oleh UNIVERSITY OF STRATHCLYDE, GLASGOW, SCOTLAND. Beliau telah menyempurnakan kajian bertajuk “Regulatory Framework for Adjudicators in the Malaysian Construction Industry”.

SETINGGI TAHNIAH diucapkan.