Date: Selasa, Januari 30, 2018

Sukacita dimaklumkan bahawa Y.Brs. Tn. Hj. Mohamad Radzi B. Mohd. Yusof, Timbalan Pengarah IV (Senibina) di Seksyen Pengurusan Nilai, Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri telah menerima watikah pelantikan KUP JUSA C pada 9 Januari 2018 yang lalu. Dengan itu, setinggi-tinggi ucapan tahniah diucapkan kepada beliau.

Semoga dengan pelantikan ini akan menjadi pendorong untuk semua Arkitek JKR Malaysia bersama-sama memberikan komitmen yang tinggi dan menyumbangkan perkhidmatan terbaik pada masa akan datang demi kecemerlangan Disiplin Arkitek JKR Malaysia.