Date: Rabu, Jun 7, 2017

Syabas dan tahniah diucapkan kepada Dr. Abdul Muhaimin Bin Mahmud, Jurutera Elektrik Kanan (J48) kerana telah berjaya menyempurnakan pengajian Ph.D beliau dan dianugerahkan Ijazah "Doctor Of Philosophy " pada 21 April 2017 oleh LOUGHBOROUGH UNIVERSITY, UNITED KINGDOM. Beliau telah menyempurnakan kajian bertajuk “A POST- INSTALLATION ANALYSIS OF SOLAR PV – DIESEL HYBRID SYSTEMS FOR SCHOOL ELECTRIFICATION IN SABAH, MALAYSIA’

 

SETINGGI TAHNIAH diucapkan.