Bahasa
Tema :

Cawangan Arkitek

1.      Ar. SUTINA BINTI GHAZALI

Pengarah Bahagian Reka Bentuk dan Pembangunan Kepakaran (Jusa C)
Cawangan Arkitek

2.      Ar. ZAIRUL AZIDIN BIN BADRI

Pengarah Bahagian Reka Bentuk dan Multimedia (Jusa C)
Cawangan Arkitek

PN. AINAH BT. ULAM
Pembantu Khas


Alamat Pejabat

Pejabat Pengarah, Cawangan Arkitek,
Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Tingkat 11, Menara Tun Ismail Mohamad Ali,
No.25, Jalan Raja Laut,
50582 Kuala Lumpur.
No. Telefon : 03 - 26165045
No. Fax         : 03 - 26977424

OBJEKTIF CAWANGAN ARKITEK

1. Memastikan pelaksanaan projek pembangunan yang efisen dari segi kos, jangka masa
    dan spesifikasi bagi menghasilkan produk berkualiti yang memenuhi keperluan pelanggan.

2. Memastikan keseragaman perkhidmatan kepakaran sen ibina dalam pelaksanaan projek
    bagi menghasilkan produk berkualiti yang menepati kepuasan pelanggan.

 FUNGSI CAWANGAN ARKITEK

1. PENGURUSAN REKA BENTUK PROJEK.
    Menzahirkan reka bentuk yang memenuhi kepuasan pelanggan, menepati tempoh siap yang telah
    ditetapkan dan dengan kualiti bertaraf dunia serta kos yang efektif.

2. PENYEDIAAN GARIS-GARIS PANDUAN DAN PELAKSANAAN KAJIAN-KAJIAN BERKAITAN
    PEMBANGUNAN SENI BINA.
    Menghasilkan garis panduan, kajian, standard dan rujukan kesenibinaan yang komprehensif
    dan boleh digunapakai di peringkat Jabatan dan Nasional.

3. MODAL INSAN DAN CUSTODIAN DISIPLIN SENI BINA.
    Melahirkan kakitangan cekap dengan tahap kompetensi yang besesuaian dengan bidang tugas, serta
    mengurus pembangunan kerjaya kakitangan dengan sistematik dan berkesan.