Bahasa
Tema :

Cawangan Kejuruteraan Elektrik


 
Ir. Hj. Mohd Fazli Bin Osman
Pengarah Cawangan Kejuruteraan Elektrik (Jusa B)

Norafidah Binti Sarbini
Pembantu Khas


" style="font-family:Times New Roman;font-size:x-small;text-decoration:underline">Alamat Pejabat

Cawangan Kejuruteraan Elektrik,
Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Tingkat 11,
Centrepoint North, The Boulevard, Midvalley City,
59200 Kuala Lumpur
Telefon      : 03 - 92354357
Faksimili    : 03 - 22872704

OBJEKTIF CAWANGAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK

1. Memastikan pelaksanaan projek pembangunan infrastruktur untuk agensi kerajaan dalam
    bidang kejuruteraan elektrik supaya menepati kualiti, masa dan kos yang ditetapkan

2. Memastikan pengurusan fasiliti aset kejuruteraan elektrik di premis kerajaan menepati
    amalan terbaik supaya sentiasa berfungsi dengan baik, selamat dan kos efektif.

3. Memastikan perkhidmatan perundingan pakar dalam bidang kejuruteraan elektrik kepada
    agensi kerajaan berasaskan profesionalisme dan berintegriti.

 

                           Carta Organisasi Cawangan Kejuruteraan Elektrik

FUNGSI CAWANGAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK

1. Perkhidmatan Perundingan Teknikal (Rekabentuk & Perolehan)
    i)  Merancang, merekabentuk dan mengurus perolehan bagi projek-projek kerajaan
    ii) Memberi khidmat nasihat teknikal kepada agensi kerajaan yang lain.

2. Pengurusan Projek (Pengurusan Tapak Bina Pemasangan Elektrik)
    i) Merancang, mengurus, menyelaras, menyelia serta mengawal peringkat
       pelaksanaan pembinaan projek mengikut  kualiti, jangkamasa dan kos yang ditetapkan.

3. Pengurusan Fasiliti Aset (Pengurusan Penyelenggaraan Fasiliti Elektrik
    i)  Melaksanakan kerja-kerja senggara bagi pepasangan elektrik mengikut piagam
        pelanggan dan program senggara yang ditetapkan dengan peruntukan yang disediakan
        oleh jabatan pelanggan.
    ii) Memberi khidmat perundingan teknikal berkaitan dengan pengurusan penyelenggaraan
        elektrik kepada agensi kerajaan yang lain