Bahasa
Tema :

Cawangan-Cawangan

Pentadbiran Jabatan Kerja Raya (JKR) telah disokong oleh tiga (3) sektor utama iaitu Sektor Bisnes, Sektor Pengurusan dan Sektor Pakar. Ianya terdiri dari empat belas (14) cawangan yang bernaung di bawah tiga sektor utama tersebut temasuk JKR Wilayah Persekutuan, JKR Kesedar dan JKR Negeri. Butiran lengkap adalah seperti di bawah:


Sektor Bisnes

* Cawangan Jalan
* Cawangan Kerja Bangunan Am
* Cawangan Kerja Keselamatan
* Cawangan Kerja Kesihatan
* Cawangan Kerja Pendidikan 
* Cawangan Pengkalan Udara & Maritim
 

Sektor Pengurusan

* Cawangan Kejuruteraan Senggara
* Cawangan Pengurusan Korporat
* Cawangan Pengurusan Projek Kompleks
* JKR Wilayah Persekutuan
* JKR Kesedar
* JKR Negeri


Sektor Pakar

* Cawangan Arkitek
* Cawangan Kontrak & Ukur Bahan
* Cawangan Jalan & Geoteknik
* Cawangan Kejuruteraan Awam, Struktur & Jambatan
* Cawangan Kejuruteraan Elektrik
* Cawangan Kejuruteraan Mekanikal
* Cawangan Alam Sekitar & Kecekapan Tenaga