Bahasa
Tema :

Arahan KPKR

Arahan KPKR ini adalah arahan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengarah Kerja Raya dari tahun 1980 hingga kini. Arahan ini adalah bertujuan untuk kegunaan para kontraktor dan Perunding yang mengendali projek-projek JKR.

Arahan ini menjelaskan arahan dan dasar-dasar pengurusan projek dan binaan JKR. Arahan KPKR ini dikategorikan kepada lima tajuk yang luas :
Perancangan Projek
Syarat-syarat Pra-kontrak
Pentadbiran Kontrak
Kerja-kerja kecil dan penyelenggaraan
Sila semak Arahan dan Pekeliling KPKR untuk mendapatkan maklumat terperinci