Bahasa
Tema :

Cawangan Kerja Keselamatan

Ir Tan Tiong Ben
Pengarah Cawangan Kerja Keselamatan

Puan Meriam binti Abdul Latip
Setiausaha Pejabat

Alamat Pejabat:
Cawangan Kerja Keselamatan,
Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Tingkat 20, Maju Tower,
1001 Jalan Sultan Ismail,
50250 Kuala Lumpur

Tel       : 03-2616 9501
Faks    : 03-2694 1241
E-Mail  : keselamatan@jkr.gov.my


Objektif

Melaksanakan projek pembangunan dan memberi khidmat perundingan teknikal bagi Kementerian Keselamatan Dalam Negeri (KKDN), Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri (KHEDN), Kementerian Pertahanan, Kementerian Perumahan & Kerajaan Tempatan dan Kementerian Sains Teknologi & Inovasi serta pelaksanaan kerja-kerja penyenggaraan infrastruktur dan kemudahan awam Kementerian Pertahanan untuk memenuhi Dasar Pembangunan Negara dengan menumpukan kepada;

   1. Menyerahkan 100% projek mengikut jadual pelaksanaan yang di persetujui bersama pelanggan dengan varian 10%.
   2. Menyiapkan 100% projek  mengikut kos yang diluluskan dengan varian 10%.
   3. Membelanjakan 100% peruntukan tahunan dengan varian 5%.
   4. Memenuhi tahap kepuasan pelanggan melebihi 85% (berdasarkan kepada Borang Kajian Kepuasan Pelanggan ).
   5. Produk berkualiti menjurus kepada aduan sifar atau kurang dari 10 jenis aduan  kecacatan.