Bahasa
Tema :

Bahagian Senggara Fasiliti Bangunan

Y. Bhg. Dato' Hj. Abd. Rahim bin Hj. Ahmad

Pengarah (Jusa C)


Saadiah Bt Jamaluddin
Pembantu Tadbir (Kesetiausahaan)

Alamat Pejabat:

JABATAN KERJA RAYA MALAYSIA
CAWANGAN SENGGARA FASILITI BANGUNAN 

TINGKAT 1, BLOK F                       
JALAN SULTAN SALAHUDDIN   
50582  KUALA LUMPUR

No. Telefon :  03-2696 8000
No. Fax : 03 -2694 7762

OBJEKTIFCAWANGAN SENGGARA FASILITI BANGUNAN

i. Memastikan semua fasiliti bangunan sentiasa berfungsi dengan sempurna, selamat dan selesa untuk mencapai objektif Jabatan.
ii.Mengekalkan kefungsian fasiliti bangunan bagi memenuhi ciri-ciri teknikal dan ekonomi untuk mencapai nilai kos pusingan hayat yang optimum (optimum life cycle cost) .
iii.Memastikan perkhidmatan senggara fasiliti bangunan yang cemerlang, kos berkesan dan memenuhi kepuasan pelanggan.

 

FUNGSI CAWANGAN SENGGARA FASILITI BANGUNAN

i.   Menyedia sistem dan piawaian pengurusan dan penyenggaraan aset kerajaan yang seragam dan sistematik supaya tahap keselamatan dan keselesaan sesuatu fasiliti bangunan dapat ditingkatkan
ii.   Melaksanakan pengurusan dan penyenggaraan fasiliti bangunan yang bersepadu dan menyeluruh
iii. Menyelaraskan pengurusan dan penyenggaraan fasiliti bangunan yang dilaksanakan oleh jabatan dan agensi kerajaan serta menjalankan audit senggara aset mengikut program yang ditetapkan
iv. Memberi khidmat nasihat terhadap penggunaan sistem, amalan, piawaian dan teknologi terkini dalam bidang pengurusan dan penyenggaraan fasiliti bangunan yang lebih berkesan dan ekonomi