Bahasa
Tema :

Caw Kerja Kesihatan

Tuan Haji Zahar bin Atan

Pengarah Cawangan Kerja Kesihatan

Puan Asiah binti Nasir
Setiausaha Pejabat

Alamat Pejabat:

Pengarah
Cawangan Kerja Kesihatan,
Ibu Pejabat JKR Malaysia, Tingkat 17, 20-23, Blok G,
Jalan Sultan Salahuddin,
50480 Kuala Lumpur 

Phone : 03-2618 9234
Fax     : 03-2618 9377
Email  : Kesihatan@jkr.gov.my

OBJEKTIF

Menyerahkan projek kesihatan dan perubatan yang menepati kualiti masa dan kos yang ditetapkan

MISI

Menjadi pemberi perkhidmatan bertaraf dunia dan pusat kecemerlangan dalam bidang pengurusan projek dan kejuruteraan untuk pembangunan infrstruktur kesihatan dan perubatan negara berteraskan modal insan yang kreatif dan inovatif serta teknologi terkini

FUNGSI

Cawangan ini adalah untuk memberi perkhidmatan sebagai agensi pelaksanaan projek-projek pembangunan kesihatan dengan tugas-tugas terperincinya adalah:

  • Sebagai pakar dalam bidang reka bentuk kemudahan-kemudahan perubatan, kesihatan, makmal dan yang berkaitan.
  • Bertindak sebagai penasihat teknikal kepada pihak jabatan pelanggan khasnya dan kerajaan amnya.
  • Mengurus dan menyelaras projek-projek yang dipertanggungjawabkan.
  • Membantu jabatan pelanggan dalam penyediaan kertas rancangan dan belanjawan projek-projek pembangunan mereka