Cwgn. Kejuruteraan Awam & Struktur
No Nama Email (.jkr [at] 1govuc.gov.my) No.Telefon Fax
1 Dato' Ir. Haji Mohamad Zulkefly bin Sulaiman
PENGARAH KANAN
Pejabat Pengarah Kanan,
Caw. Kejuruteraan Awam & Struktur,
Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Tingkat 10, Blok G,
Jalan Sultan Salahuddin,
50480 Kuala Lumpur
mzulkefly 03-2618 9161 03-2618 9155
2 Rahayu binti A'bidin
SETIAUSAHA PEJABAT
Pejabat Pengarah Kanan,
Caw. Kejuruteraan Awam & Struktur,
Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Tingkat 10, Blok G
Jalan Sultan Salahuddin,
50480 Kuala Lumpur
raha 03 - 2618 9171 03-2618 9155
3 Ir. Mohd Noor Azudin bin Mansor
PENGARAH
Kejuruteraan Pakar (Struktur),
Caw. Kejuruteraan Awam & Struktur,
Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Tingkat 17, Blok G,
Jalan Sutan Salahuddin,
50480 Kuala Lumpur
Azudin 03 - 2618 9013 03 - 2618 9155
4 Marliana binti Saharani
PEM. SETIAUSAHA PEJABAT
Pejabat Pengarah Kejuruteraan Pakar (Struktur),
Caw. Kejuruteraan Awam & Struktur,
Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Tingkat 17, Blok G,
Jalan Sultan Salahuddin,
50480 Kuala Lumpur
MarlianaS 03 - 2618 9686 03 - 2618 9155
5 Ir. Hafizah binti Zakaria
JURUTERA AWAM PENGUASA KANAN
Bahagian Rehabilitasi,
Cawangan Kej. Awam & Struktur,
Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Tingkat 17, Blok G,
Jalan Sultan Salahuddin,
50480 Kuala Lumpur
hafizahz 03-2618 9201 03-2618 9155
6

Ir. Mohd. Shaifuddin Bin Abd. Razak
JURUTERA AWAM PENGUASA KANAN
Bahagian Perkhidmatan Forensik,
Caw. Kejuruteraan Awam & Struktur,
Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Tingkat 4, Blok F,
Jalan Sultan Salahuddin,
50482 Kuala Lumpur

  03-2610 7026 03-2618 9155
7 Ir. Zaleha binti Salehoddin
JURUTERA AWAM KANAN
Bahagian Pengurusan Portfolio,
Caw. Kejuruteraan Awam & Struktur,
Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Tingkat 10, Blok G,
Jalan Sultan Salahuddin,
50480 Kuala Lumpur
Zaleha_zs 03-2618 9148 03-2618 9155
8 Ir. Hj. Badioezaman bin Ab. Khalik 
PENGARAH
Khidmat Rekabentuk,
Caw. Kejuruteraan Awam & Struktur,
Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Tingkat 6, Blok G,
Jalan Sutan Salahuddin,
50480 Kuala Lumpur
badio 03 - 2618 9009 03 - 2618 9155
9 Tasha Nur Amira binti Shaiful Bahari
PEM. SETIAUSAHA PEJABAT
Pejabat Pengarah Khidmat Rekabentuk,
Caw. Kejuruteraan Awam & Struktur,
Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Tingkat 6, Blok G,
Jalan Sultan Salahuddin,
50480 Kuala Lumpur
TashaNurAmira 03 - 2618 9010 03 - 2618 9155
10 Ir. Hjh. Atikah binti Abdul Hamid
JURUTERA AWAM PENGUASA KANAN
Bahagian Kej. Awam (Kesihatan & Pendidikan),
Caw. Kejuruteraan Awam & Struktur,
Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Tingkat 6, Blok G,
Jalan Sultan Salahuddin,
50480 Kuala Lumpur
Atikah 03 - 2618 9007 03 - 2618 9155
11 Mohd Subki bin Ahmad Said
JURUTERA AWAM PENGUASA KANAN
Bahagian Kesihatan,
Cawangan Kej. Awam & Struktur,
Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Tingkat 5, Blok G,
Jalan Sultan Salahuddin,
50480 Kuala Lumpur
Msubki 03-2618 9005 03-2618 9155
12 Siti Nur Amanina binti Abd Rahman
PEM. SETIAUSAHA PEJABAT
Bahagian Kesihatan,
Cawangan Kej. Awam & Struktur,
Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Tingkat 5, Blok G,
Jalan Sultan Salahuddin,
50480 Kuala Lumpur
amanina 03-2618 9006 03-2618 9155
13 KOSONG
JURUTERA AWAM PENGUASA KANAN
Bahagian Pendidikan,
Caw. Kejuruteraan Awam & Struktur,
Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Tingkat 7, Blok G,
Jalan Sultan Salahuddin,
50480 Kuala Lumpur
  03 - 2618 9011 03 - 2618 9155
14 Anis Asyhikin binti Arshad
SETIAUSAHA PEJABAT
Bahagian Pendidikan,
Caw. Kejuruteraan Awam & Struktur,
Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Tingkat 7, Blok G,
Jalan Sultan Salahuddin,
50480 Kuala Lumpur
anis.asyhikin 03 - 2618 9012 03 - 2618 9155
15 Ir. Zamilah binti Said
JURUTERA AWAM PENGUASA
Bahagian Pelantikan Perunding,
Caw. Kejuruteraan Awam & Struktur,
Ibu Pejabat JKR Malaysia,
TIngkat 7, Blok G,
Jalan Sultan Salahuddin,
50480 Kuala Lumpur
zamilah 03-2618 9380 03-2618 9155
16 Ir. Fazilah binti Musa
PENGARAH
Khidmat Pakar dan Pengurusan,
Caw.Kejuruteraan Awam & Struktur,
Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Tingkat 8, Blok G ,
Jalan Sultan Salahuddin,
50480 Kuala Lumpur
fazilah 03-2618 9017 03-2618 9155
17 Noor Hasnizawati binti Hashim
PEMBANTU SETIAUSAHA PEJABAT
Pejabat Pengarah Khidmat Pakar dan Pengurusan,
Caw. Kejuruteraan Awam & Struktur,
Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Tingkat 8, Blok G,
Jalan Sultan Salahuddin,
50480 Kuala Lumpur
Noorhasnizawati 03-2618 9016 03-2618 9155
18 KOSONG
JURUTERA AWAM PENGUASA KANAN
Bahagian Kej. Awam (Bangunan Am/ Keselamatan),
Caw.Kejuruteraan Awam & Struktur,
Ibu Pejabat JKR, Malaysia,
Tingkat 9, Blok G,
Jalan Sultan Salahuddin,
50480 Kuala Lumpur
  03 - 2618 9020 03 - 2618 9155
19 Nur Jannah binti Md. Zohari@Johari
SETIAUSAHA PEJABAT
Bahagian Kej. Awam (Bangunan Am/ Keselamatan),
Caw. Kejuruteraan Awam & Struktur,
Ibu Pejabat JKR Malaysia, Tingkat 9, Blok G,
Jalan Sultan Salahuddin,
50480 Kuala Lumpur
nurjannah 03 - 2618 9019 03 - 2618 9155
20 Ir. Noreha binti Nordin
JURUTERA AWAM PENGUASA KANAN
Bahagian Bangunan Am 1,
Cawangan Kej. Awam & Struktur,
Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Tingkat 8, Blok G,
Jalan Sultan Salahuddin,
50480 Kuala Lumpur
NOREHA 03-2618 9015 03-2618 9155
21 Ir. Rosnita binti Abdul Rani
JURUTERA AWAM PENGUASA KANAN
Bahagian Bangunan Am 2,
Caw. Kejuruteraan Awam & Struktur,
Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Tingkat 4, Blok G,
Jalan Sultan Salahuddin,
50480 Kuala Lumpur
rosnita 03-2618 9003 03-2618 9155
22 Ir. Che Mimi Suriyani binti Ismail
JURUTERA AWAM PENGUASA KANAN
Bahagian Keselamatan,
Caw. Kejuruteraan Awam & Struktur,
Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Tingkat 4, Blok G,
Jalan Sultan Salahuddin,
50480 Kuala Lumpur
suriyanii 03-2618 9001 03-2618 9155
23 Shukri bin Ishak
JURUTERA AWAM PENGUASA
Bahagian Penyelarasan dan Khidmat Sokongan,
Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Tingkat 10, Blok G,
Jalan Sultan Salahuddin,
50480 Kuala Lumpur
shukrii 03-2618 9181 03-2618 9155
24 Ir. Anita binti Mohamed Shafie
JURUTERA AWAM PENGUASA KANAN
Bahagian Pembangunan & Penyelidikan,
Cawangan Kej. Awam & Struktur,
Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Tingkat 17, Blok G,
Jalan Sultan Salahuddin,
50480 Kuala Lumpur
anitams 03-2618 9203 03-2618 9155