No Nama Email (.jkr [at] 1govuc.gov.my) No.Telefon Fax
1 Ir. Mohd Rahim bin Kawangit
PENGARAH KANAN
Caw. Perancangan Aset Bersepadu,
Ibu Pejabat JKR Malaysia, Tingkat 5, Blok F,
Jalan Sultan Salahuddin, 50582 Kuala Lumpur.
mrahim 03 - 26107002 03 - 40411940
2 Nur Fardiana binti Mohd Awaluddin
SETIAUSAHA PEJABAT
Caw. Perancangan Aset Bersepadu,
Ibu Pejabat JKR Malaysia, Tingkat 5, Blok F,
Jalan Sultan Salahuddin, 50582 Kuala Lumpur.
Fardiana 03 - 26107003 03 - 40411940
3 Mohd Noh bin Karim
JURUTERA AWAM PENGUASA KANAN
Bahagian Penyelarasan dan Khidmat Sokongan,
Caw. Perancangan Aset Bersepadu,
Ibu Pejabat JKR Malaysia, Tingkat 28, Menara PJD,
No 50, Jalan Tun Razak, 50400 Kuala Lumpur
mnoh 03 - 40518474 03 - 40411940
4 Ir. Alfred Sim Seck Puan
PENGARAH
Bhg. Pengurusan Projek Kompleks,
Caw. Perancangan Aset Bersepadu,
Ibu Pejabat JKR Malaysia, Tingkat 28, Menara PJD,
No 50, Jalan Tun Razak, 50400 Kuala Lumpur.
alfred 03 - 40518817 03 - 40411940
5 Magdelene anak Japet
SETIAUSAHA PEJABAT
Pejabat Pengarah,
Bhg. Pengurusan Projek Kompleks,
Caw. Perancangan Aset Bersepadu,
Ibu Pejabat JKR Malaysia, Tingkat 28, Menara PJD,
No. 50, Jalan Tun Razak, 50400 Kuala Lumpur.
magdelene 03 - 40518816 03 - 40411940
6 Ir. Hamzah bin Md Yusoff
JURUTERA MEKANIKAL PENGUASA KANAN
Unit Perlaksanaan Dasar Pengurusan Program & Projek,
Bahagian Pengurusan Projek Kompleks,
Caw. Perancangan Aset Bersepadu,
Ibu Pejabat JKR Malaysia, Tingkat 27, Menara PJD,
No. 50, Jalan Tun Razak, 50400 Kuala Lumpur.
myhamzah 03 - 40518498 03 - 40411940
7 Ziety Haida binti Hassan
SETIAUSAHA PEJABAT
Unit Perlaksanaan Dasar Pengurusan Program & Projek,
Bhg. Pengurusan Projek Kompleks,
Caw. Perancangan Aset Bersepadu,
Ibu Pejabat JKR Malaysia, Tingkat 27, Menara PJD,
No. 50, Jalan Tun Razak, 50400 Kuala Lumpur
ziety 03 - 40518499 03 - 40411940
8 Fauzi bin Junus
JURUTERA AWAM PENGUASA KANAN
Unit Pengurusan Prestasi Projek,
Bahagian Pengurusan Projek Kompleks,
Caw. Perancangan Aset Bersepadu,
Ibu Pejabat JKR Malaysia, Tingkat 5, Blok F,
Jalan Sultan Salahuddin, 50582 Kuala Lumpur
fauzij 03 - 26107104 03 - 40411940
9 Siti Nabilah binti Md Saad
SETIAUSAHA PEJABAT
Unit Pengurusan Prestasi Projek,
Caw. Perancangan Aset Bersepadu,
Ibu Pejabat JKR Malaysia, Tingkat 5, Blok F,
Jalan Sultan Salahuddin, 50582 Kuala Lumpur.
nabilahms 03 - 26108647 03 - 40411940
10 Analiza binti Zakaria
ARKITEK PENGUASA KANAN
Unit Amalan Terbaik,
Caw. Perancangan Aset Bersepadu,
Ibu Pejabat JKR Malaysia, Tingkat 27, Menara PJD,
No 50, Jalan Tun Razak, 50400 Kuala Lumpur.
analizaz 03 - 40518507 03 - 40411940
11 Maizura binti Rozmi
SETIAUSAHA PEJABAT
Unit Amalan Terbaik,
Caw. Perancangan Aset Bersepadu,
Ibu Pejabat JKR Malaysia, Tingkat 27, Menara PJD,
No 50, Jalan Tun Razak, 50400 Kuala Lumpur.
maizurarozmi 03 - 40518508 03 - 40411940
12 Norlina binti Awang
ARKITEK PENGUASA KANAN
Unit Pengurusan Nilai,
Bahagian Pengurusan Projek Kompleks,
Caw. Perancangan Aset Bersepadu,
Ibu Pejabat JKR Malaysia, Tingkat 22, Menara PJD,
No. 50, Jalan Tun Razak, 50400 Kuala Lumpur.
norlina 03 - 40518811 03 - 40411940
13 Zuraida binti Sedik
SETIAUSAHA PEJABAT
Unit Pengurusan Nilai,
Bahagian Pengurusan Projek Kompleks,
Caw. Perancangan Aset Bersepadu,
Ibu Pejabat JKR Malaysia, Tingkat 22, Menara PJD,
No. 50, Jalan Tun Razak, 50400 Kuala Lumpur.
Szuraida 03 - 40518810 03 - 40411940
14 Ir. Abd Rahman bin Shamsuddin
PENGARAH KEJURUTERAAN (PAKAR PENGURUSAN PROJEK)
Unit Sistem Kompetensi Pengurusan Projek,
Caw. Perancangan Aset Bersepadu,
Ibu Pejabat JKR Malaysia, Tingkat 28, Menara PJD,
No. 50, Jalan Tun Razak, 50400 Kuala Lumpur.
abrahmans 03 - 40518538 03 - 40411940
15 Noor Afiza binti Mohd Fadzi
SETIAUSAHA PEJABAT
Unit Sistem Kompetensi Pengurusan Projek,
Caw. Perancangan Aset Bersepadu,
Ibu Pejabat JKR Malaysia, Tingkat 28, Menara PJD,
No. 50, Jalan Tun Razak, 50400 Kuala Lumpur.
noorafiza   03 - 40411940
16 Muhammad Khairi bin Sulaiman
ARKITEK PENGUASA KANAN
Unit Building Information Modeling (BIM),
Caw. Perancangan Aset Bersepadu,
Ibu Pejabat JKR Malaysia, Tingkat 20, Menara PJD,
No. 50, Jalan Tun Razak, 50400 Kuala Lumpur.
KHAIRI 03 - 40518543 03 - 40411940
17 Sr Dr. Khairil Hizar bin Md Khuzaimah
JURUUKUR BAHAN KANAN
Unit ECKM,
Caw. Perancangan Aset Bersepadu,
Ibu Pejabat JKR Malaysia, Tingkat 28, Menara PJD,
No. 50, Jalan Tun Razak, 50400 Kuala Lumpur
hizar 03 - 40518565 03 - 40411940
18 Ir. Harjit Singh a/l Inder Singh
PENGARAH
Bhg. Perundingan Pengurusan Aset,
Caw. Perancangan Aset Bersepadu,
Ibu Pejabat JKR Malaysia, Aras 3, Blok C (Lama),
Jalan Sultan Salahuddin, 50582 Kuala Lumpur.
harjit 03 - 26187500 03 - 40411940
19 Masdiana binti Kamarudin
SETIAUSAHA PEJABAT
Bhg. Perundingan Pengurusan Aset,
Caw. Perancangan Aset Bersepadu,
Ibu Pejabat JKR Malaysia, Aras 5, Blok C (Lama),
Jalan Sultan Salahuddin, 50582 Kuala Lumpur.
Masdiana 03 - 26187501 03 - 40411940
20 Rozman bin Khalid
JURUTERA ELEKTRIK PENGUASA
Unit Perunding Pengurusan Aset Kerajaan,
Bahagian Perundingan Pengurusan Aset,
Caw. Perancangan Aset Bersepadu,
Ibu Pejabat JKR Malaysia, Aras 2, Blok C (Lama),
Jalan Sultan Salahuddin, 50580 Kuala Lumpur
rozmank 03-26107625 03-2692 6511
21 Rafidah binti Jamlin
SETIAUSAHA PEJABAT
Unit Perunding Pengurusan Aset Kerajaan,
Bahagian Perundingan Pengurusan Aset,
Caw. Perancangan Aset Bersepadu,
Ibu Pejabat JKR Malaysia, Aras 2, Blok C (Lama),
Jalan Sultan Salahuddin, 50580 Kuala Lumpur
rafidahjamlin 03-26105839 03-2692 6511
22 Hj. Mohd Ilhami bin Idrus
JURUTERA AWAM PENGUASA KANAN
Unit Perunding Pengurusan Aset Menyeluruh,
Bahagian Perundingan Pengurusan Aset,
Caw. Perancangan Aset Bersepadu,
Ibu Pejabat JKR Malaysia, Aras 4, Blok C (Lama),
Jalan Sultan Salahuddin, 50580 Kuala Lumpur
Ilhami 03 - 26107627 03 - 2692 6511
23 Nurmaizatulhikmah binti Hassan
SETIAUSAHA PEJABAT
Unit Perunding Pengurusan Aset Menyeluruh,
Bahagian Perundingan Pengurusan Aset,
Caw. Perancangan Aset Bersepadu,
Ibu Pejabat JKR Malaysia, Aras 3, Blok C (Lama),
Jalan Sultan Salahuddin, 50580 Kuala Lumpur
Nurmaizatulhikmah 03 - 26107187 03 - 2692 6511
24 Norrasmi Bin Mohamed
JURUTERA MEKANIKAL PENGUASA KANAN
Unit Perunding Pengurusan Fasliti,
Bahagian Perundingan Pengurusan Aset,
Caw. Perancangan Aset Bersepadu,
Ibu Pejabat JKR Malaysia, Aras 3, Blok C (Lama),
Jalan Sultan Salahuddin, 50580 Kuala Lumpur
norrasmi 03 - 26107626 03 - 2692 6511
25 Norlaili binti Baharudin
SETIAUSAHA PEJABAT
Unit Perunding Pengurusan Fasiliti,
Bahagian Perundingan Pengurusan Aset,
Caw. Perancangan Aset Bersepadu,
Ibu Pejabat JKR Malaysia, Aras 3, Blok C (Lama),
Jalan Sultan Salahuddin, 50580 Kuala Lumpur
norlaili 03 - 26108282 03 - 2692 6511
26 Hj. Ahmad Rosli bin Abd. Rahman
JURUTERA AWAM PENGUASA KANAN
Unit Pembangunan Kapasiti Dan Transformasi,
Bahagian Perundingan Pengurusan Aset,
Caw. Perancangan Aset Bersepadu,
Ibu Pejabat JKR Malaysia, Aras 2, Blok C (Lama),
Jalan Sultan Salahuddin, 50580 Kuala Lumpur
arosli 03 - 26107603 03 - 2692 6511