No Nama Email (.jkr [at] 1govuc.gov.my) No.Telefon Fax
1 Ir. Ab Hamid bin Hj. Md Daud
PENGARAH KANAN
Caw. Perancangan Aset Bersepadu,
Ibu Pejabat JKR Malaysia, Tingkat 5, Blok F,
Jalan Sultan Salahuddin, 50582 Kuala Lumpur.
abhamid 03 - 26107002 03 - 40411940
2 Nur Fardiana binti Mohd Awaluddin
SETIAUSAHA PEJABAT
Caw. Perancangan Aset Bersepadu,
Ibu Pejabat JKR Malaysia, Tingkat 5, Blok F,
Jalan Sultan Salahuddin, 50582 Kuala Lumpur.
Fardiana 03 - 26107003 03 - 40411940
3 Ir. Lai Khin Onn
PENGARAH
Bhg. Pengurusan Projek Kompleks,
Caw. Perancangan Aset Bersepadu,
Ibu Pejabat JKR Malaysia, Tingkat 28, Menara PJD,
No 50, Jalan Tun Razak, 50400 Kuala Lumpur.
kolai 03 - 40518817 03 - 40411940
4 Magdelene anak Japet
PEMBANTU SETIAUSAHA PEJABAT
Pejabat Pengarah,
Bhg. Pengurusan Projek Kompleks,
Caw. Perancangan Aset Bersepadu,
Ibu Pejabat JKR Malaysia, Tingkat 28, Menara PJD,
No. 50, Jalan Tun Razak, 50400 Kuala Lumpur.
magdelene 03 - 40518816 03 - 40411940
5 Ir. Harjit Singh a/l Inder Singh
PENGARAH
Bhg. Perundingan Pengurusan Aset,
Caw. Perancangan Aset Bersepadu,
Ibu Pejabat JKR Malaysia, Aras 3, Blok C (Lama),
Jalan Sultan Salahuddin, 50582 Kuala Lumpur.
harjit 03 - 26187500 03 - 40411940
6 Masdiana binti Kamarudin
SETIAUSAHA PEJABAT
Bhg. Perundingan Pengurusan Aset,
Caw. Perancangan Aset Bersepadu,
Ibu Pejabat JKR Malaysia, Aras 5, Blok C (Lama),
Jalan Sultan Salahuddin, 50582 Kuala Lumpur.
Masdiana 03 - 26187501 03 - 40411940
7 Kamaruzaman bin Hussen
JURUTERA AWAM PENGUASA KANAN
Bahagian Penyelarasan dan Khidmat Sokongan,
Caw. Perancangan Aset Bersepadu,
Ibu Pejabat JKR Malaysia, Tingkat 28, Menara PJD,
No 50, Jalan Tun Razak, 50400 Kuala Lumpur
kamaruzamanh 03 - 40518474 03 - 40411940
8 Ir. Hamzah bin Md Yusoff
JURUTERA MEKANIKAL PENGUASA KANAN
Unit Perlaksanaan Dasar Pengurusan Program & Projek,
Bahagian Pengurusan Projek Kompleks,
Caw. Perancangan Aset Bersepadu,
Ibu Pejabat JKR Malaysia, Tingkat 27, Menara PJD,
No. 50, Jalan Tun Razak, 50400 Kuala Lumpur.
myhamzah 03 - 40518498 03 - 40411940
9 Ziety Haida binti Hassan
PEMBANTU SETIAUSAHA PEJABAT
Unit Perlaksanaan Dasar Pengurusan Program & Projek,
Bhg. Pengurusan Projek Kompleks,
Caw. Perancangan Aset Bersepadu,
Ibu Pejabat JKR Malaysia, Tingkat 27, Menara PJD,
No. 50, Jalan Tun Razak, 50400 Kuala Lumpur
ziety 03 - 40518499 03 - 40411940
10 Fauzi bin Junus
JURUTERA AWAM PENGUASA KANAN
Unit Pengurusan Prestasi Projek,
Bahagian Pengurusan Projek Kompleks,
Caw. Perancangan Aset Bersepadu,
Ibu Pejabat JKR Malaysia, Tingkat 5, Blok F,
Jalan Sultan Salahuddin, 50582 Kuala Lumpur
fauzij 03 - 26107104 03 - 40411940
11 Siti Nabilah binti Md Saad
PEMBANTU SETIAUSAHA PEJABAT
Unit Pengurusan Prestasi Projek,
Caw. Perancangan Aset Bersepadu,
Ibu Pejabat JKR Malaysia, Tingkat 5, Blok F,
Jalan Sultan Salahuddin, 50582 Kuala Lumpur
nabilahms 03 - 26108647 03 - 40411940
12 Mohammad Isa bin Hj. Hussain
ARKITEK PENGUASA KANAN
Unit Amalan Terbaik,
Caw. Perancangan Aset Bersepadu,
Ibu Pejabat JKR Malaysia, Tingkat 27, Menara PJD,
No 50, Jalan Tun Razak, 50400 Kuala Lumpur
misahussain 03 - 40518507 03 - 40411940
13 Nor Mala Suzi binti Selamat
PEMBANTU SETIAUSAHA PEJABAT
Unit Amalan Terbaik,
Caw. Perancangan Aset Bersepadu,
Ibu Pejabat JKR Malaysia, Tingkat 27, Menara PJD,
No 50, Jalan Tun Razak, 50400 Kuala Lumpur
Normalasuzi 03 - 40518508 03 - 40411940
14 Hadzeri bin Hashim
JURUTERA AWAM PENGUASA KANAN
Unit Pengurusan Nilai,
Bahagian Pengurusan Projek Kompleks,
Caw. Perancangan Aset Bersepadu,
Ibu Pejabat JKR Malaysia, Tingkat 22, Menara PJD,
No. 50, Jalan Tun Razak, 50400 Kuala Lumpur
hadzeri 03 - 40518811 03 - 40411940
15 Zuraida binti Sedik
SETIAUSAHA PEJABAT
Unit Pengurusan Nilai,
Bahagian Pengurusan Projek Kompleks,
Caw. Perancangan Aset Bersepadu,
Ibu Pejabat JKR Malaysia, Tingkat 22, Menara PJD,
No. 50, Jalan Tun Razak, 50400 Kuala Lumpur
Szuraida 03 - 40518810 03 - 40411940
16 Ir. Abd Rahman bin Shamsuddin
PENGARAH KEJURUTERAAN (PAKAR PENGURUSAN PROJEK)
Unit Sistem Kompetensi Pengurusan Projek,
Caw. Perancangan Aset Bersepadu,
Ibu Pejabat JKR Malaysia, Tingkat 28, Menara PJD,
No. 50, Jalan Tun Razak, 50400 Kuala Lumpur.
abrahmans 03 - 40518538 03 - 40411940
17 Noor Afiza binti Mohd Fadzi
SETIAUSAHA PEJABAT
Unit Sistem Kompetensi Pengurusan Projek,
Caw. Perancangan Aset Bersepadu,
Ibu Pejabat JKR Malaysia, Tingkat 28, Menara PJD,
No. 50, Jalan Tun Razak, 50400 Kuala Lumpur.
noorafiza   03 - 40411940
18 Muhammad Khairi bin Sulaiman
ARKITEK PENGUASA KANAN
Unit Building Information Modeling (BIM),
Caw. Perancangan Aset Bersepadu,
Ibu Pejabat JKR Malaysia, Tingkat 20, Menara PJD,
No. 50, Jalan Tun Razak, 50400 Kuala Lumpur
KHAIRI 03 - 40518543 03 - 40411940
19 Sr Dr. Khairil Hizar bin Md Khuzaimah
JURUUKUR BAHAN KANAN
Unit ECKM,
Caw. Perancangan Aset Bersepadu,
Ibu Pejabat JKR Malaysia, Tingkat 28, Menara PJD,
No. 50, Jalan Tun Razak, 50400 Kuala Lumpur
hizar 03 - 40518565 03 - 40411940
20 Rozman bin Khalid
JURUTERA ELEKTRIK PENGUASA
Unit Perunding Pengurusan Aset Kerajaan,
Bahagian Perundingan Pengurusan Aset,
Caw. Perancangan Aset Bersepadu,
Ibu Pejabat JKR Malaysia, Aras 2, Blok C (Lama),
Jalan Sultan Salahuddin, 50580 Kuala Lumpur
rozmank 03-26107625 03-2692 6511
21 KOSONG
SETIAUSAHA PEJABAT
Unit Perunding Pengurusan Aset Kerajaan,
Bahagian Perundingan Pengurusan Aset,
Caw. Perancangan Aset Bersepadu,
Ibu Pejabat JKR Malaysia, Aras 2, Blok C (Lama),
Jalan Sultan Salahuddin, 50580 Kuala Lumpur
  03-26107565 03-2692 6511
22 Hj. Mohd Ilhami bin Idrus
JURUTERA AWAM PENGUASA KANAN
Unit Perunding Pengurusan Aset Menyeluruh,
Bahagian Perundingan Pengurusan Aset,
Caw. Perancangan Aset Bersepadu,
Ibu Pejabat JKR Malaysia, Aras 4, Blok C (Lama),
Jalan Sultan Salahuddin, 50580 Kuala Lumpur
Ilhami 03 - 26107627 03 - 2692 6511
23 Nurmaizatulhikmah binti Hassan
SETIAUSAHA PEJABAT
Unit Perunding Pengurusan Aset Menyeluruh,
Bahagian Perundingan Pengurusan Aset,
Caw. Perancangan Aset Bersepadu,
Ibu Pejabat JKR Malaysia, Aras 3, Blok C (Lama),
Jalan Sultan Salahuddin, 50580 Kuala Lumpur
Nurmaizatulhikmah 03 - 26107187 03 - 2692 6511
24 Norrasmi Bin Mohamed
JURUTERA MEKANIKAL PENGUASA KANAN
Unit Perunding Pengurusan Fasliti,
Bahagian Perundingan Pengurusan Aset,
Caw. Perancangan Aset Bersepadu,
Ibu Pejabat JKR Malaysia, Aras 3, Blok C (Lama),
Jalan Sultan Salahuddin, 50580 Kuala Lumpur
norrasmi 03 - 26107626 03 - 2692 6511
25 KOSONG
SETIAUSAHA PEJABAT
Unit Perunding Pengurusan Fasiliti,
Bahagian Perundingan Pengurusan Aset,
Caw. Perancangan Aset Bersepadu,
Ibu Pejabat JKR Malaysia, Aras 3, Blok C (Lama),
Jalan Sultan Salahuddin, 50580 Kuala Lumpur
  03 - 26108282 03 - 2692 6511
26 Hj. Ahmad Rosli bin Abd. Rahman
JURUTERA AWAM PENGUASA KANAN
Unit Pembangunan Kapasiti Dan Transformasi,
Bahagian Perundingan Pengurusan Aset,
Caw. Perancangan Aset Bersepadu,
Ibu Pejabat JKR Malaysia, Aras 2, Blok C (Lama),
Jalan Sultan Salahuddin, 50580 Kuala Lumpur
arosli 03 - 26107603 03 - 2692 6511