Monday, January 20, 2020
| Style : syle1 syle2 syle3 syle4 syle5 | Bahasa : Malay (Malaysia) English (United Kingdom) | W3C Disability
   
Text Size
Login

Pengenalan BIM

There are no translations available.

1.0 Definisi BIM

'Building Information Modeling' (BIM) merupakan satu model digital bangunan yang boleh divisualisasi secara 3D fizikal dan mengandungi pelbagai maklumat geometri, fungsi, ciri atau parameter yang dihasilkan melalui beberapa perisian berkaitan.


2.0 Misi JKR dalam Pelaksanaan BIM

  • Menjadi peneraju dalam pelaksanaan Building Information Modeling (BIM) untuk sektor pembinaan di Malaysia.
  • Menjadikan pelaksanaan BIM sebagai satu polisi dalam pembangunan projek JKR
  • Berkeupayaan untuk memberikan khidmat nasihat dan latihan kepada pasukan projek dalam menggunakan aplikasi BIM.
  • Untuk meningkatkan penyampaian projek dan pengurusan fasiliti di Malaysia.
  • Mempertingkatkan penemuan baru/inovasi dalam penggunaan aplikasi BIM bagi setiap fasa projek.

3.0. Faedah BIM kepada JKR

  • Kompetensi pegawai dalam aplikasi BIM untuk menghasilkan komponen BIM (Revit Families), penghasilan model dan analisis rekabentuk bangunan melalui model BIM dapat dipertingkatkan
  • Manual garis panduan penggunaan (termasuk proses kerja) dan Standard BIM untuk JKR dikenalpasti
  • Keupayaan Jabatan untuk menghasilkan BIM bagi meraih faedah-faedah berkaitan hasil daripada pengunaan BIM dalam pelaksanaan projek Jabatan dapat dipertingkatkan
  • Meningkatkan keberkesanan penyampaian projek JKR melalui aplikasi teknologi terkini dan sekaligus menaikkan imej Jabatan
  • Ke arah pencapaian visi Jabatan untuk menjadi pusat kecemerlangan teknikal (BIM).

Copyright 2011 © PROKOM. The Government of Malaysia is not responsible for the loss of use of the information on this site.
Best viewed with Mozilla Firefox 3.0, Google Chrome 11 and Internet Explorer 7 and above.

User Login