Monday, January 20, 2020
| Style : syle1 syle2 syle3 syle4 syle5 | Bahasa : Malay (Malaysia) English (United Kingdom) | W3C Disability
   
Text Size
Login

PM Competency

There are no translations available.

Kompetensi Pengurusan Projek

Kompetensi Pengurus Projek melibatkan pengetahuan, kemahiran dan sikap Pengurus Projek.  Pengetahuan pengurusan projek diterapkan melalui kursus pengurusan projek yang dilaksanakan.  Manakala, kemahiran diperolehi daripada pengamalan atau praktis daripada pengetahuan yang diperolehi.  Bagi menilai tahap kompetensi Pengurus Projek, Pengurus Projek akan ditauliahkan oleh Assessor JKR.

Tiga program yang dilaksanakan bagi meningkatkan kompetensi pegawai profesional JKR dalam pengurusan projek adalah seperti berikut:

  1. Program Latihan Pengurusan Projek
  2. Program Persijilan Pengurus Projek
  3. Program Sarjana Pengurusan Projek

Copyright 2011 © PROKOM. The Government of Malaysia is not responsible for the loss of use of the information on this site.
Best viewed with Mozilla Firefox 3.0, Google Chrome 11 and Internet Explorer 7 and above.

User Login