No Nama Email (@jkr.gov.my) No.Telefon Fax
1 Dato' Ir. Haji Masri bin Baharuddin​
PENGARAH 
Caw. Dasar & Pengurusan Korporat,
Tingkat 33, Blok G, Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Jalan Sultan Salahuddin, 50480 Kuala Lumpur
masri 03-2618 8429 03 - 2618 8441
2 Nor Muriya binti Abdullah
SETIAUSAHA PEJABAT
Caw. Dasar & Pengurusan Korporat,
Tingkat 33, Blok G, Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Jalan Sultan Salahuddin, 50480 Kuala Lumpur
NorMuriya 03 - 2618 8424 03 - 2618 8441
3 Norazian binti Salleh
KETUA PENOLONG PENGARAH KANAN
Bahagian Pengurusan Sumber Manusia,
Caw. Dasar & Pengurusan Korporat,
Tingkat 29, Blok G, Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Jalan Sultan Salahuddin, 50480 Kuala Lumpur
noraziansalleh 03 - 2618 8601 03-2618 8649
4 Siti Fatihah binti Abdul Manaf
SETIAUSAHA PEJABAT
Bahagian Pengurusan Sumber Manusia,
Caw. Dasar & Pengurusan Korporat,
Tingkat 29, Blok G, Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Jalan Sultan Salahuddin, 50480 Kuala Lumpur
sfatihah 03-2618 8602 03-2618 8649
5 Maimunah binti Zakariah
JURUTERA AWAM PENGUASA 
Bahagian Penyelarasan & Khidmat Sokongan,
Caw. Dasar & Pengurusan Korporat,
Tingkat 31, Blok G, Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Jalan Sultan Salahuddin, 50480 Kuala Lumpur
maimunahz 03 - 2618 8705 03 - 2694 8477
6 Ir. Janari bin Sekeli
JURUTERA AWAM PENGUASA KANAN
Bahagian Pembangunan Skim Kejuruteraan,
Caw. Dasar & Pengurusan Korporat,
Tingkat 30, Blok G, Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Jalan Sultan Salahuddin, 50480 Kuala Lumpur
janari 03 - 2618 8619 03 - 2618 8678
7 Marziah binti Mansor
SETIAUSAHA PEJABAT
Bahagian Pembangunan Skim Kejuruteraan,
Caw. Dasar & Pengurusan Korporat,
Tingkat 30, Blok G, Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Jalan Sultan Salahuddin, 50480 Kuala Lumpur
Marziah 03 - 2618 8604 03 - 2618 8678
8 Mohd Nizam bin Din
JURUTERA ELEKTRIK PENGUASA KANAN
Bahagian Integriti,
Caw. Dasar & Pengurusan Korporat,
Tingkat 32, Blok G, Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Jalan Sultan Salahuddin, 50480 Kuala Lumpur
nizamdin 03 - 2618 8615 03-2618 8708
9 Tengku Nurliana binti Tengku Ibrahim
SETIAUSAHA PEJABAT
Bahagian Integriti,
Caw. Dasar & Pengurusan Korporat,
Tingkat 32, Blok G, Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Jalan Sultan Salahuddin, 50480 Kuala Lumpur
TgLiana 03 - 2618 8614 03-2618 8708
10 Lt. Kol. Bersekutu (PA) Hj. Abdul Rani bin Harun
JURUTERA AWAM PENGUASA KANAN
Bahagian Pengurusan Kualiti,
Caw. Dasar & Pengurusan Korporat,
Tingkat 31, Blok G, Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Jalan Sultan Salahuddin, 50480 Kuala Lumpur
abdulrani 03 - 2618 8607 03 - 2611 2302
11 Noor Afiqah binti Misrun
SETIAUSAHA PEJABAT
Bahagian Pengurusan Kualiti,
Cawangan Dasar & Pengurusan Korporat,
Tingkat 31, Blok G, Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Jalan Sultan Salahuddin, 50480 Kuala Lumpur
afiqah 03 - 2618 8608 03 - 2611 2302
12 Ir. Hj. Ashlie bin Abdul Rahim
JURUTERA MEKANIKAL PENGUASA KANAN
Bahagian Sekretariat,
Caw. Dasar & Pengurusan Korporat,
Tingkat 31, Blok G, Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Jalan Sultan Salahuddin, 50480 Kuala Lumpur
ashlie 03 - 2618 8609 03 - 2618 8743
13 Nurul Salbiah binti Che Me
SETIAUSAHA PEJABAT
Bahagian Sekretariat,
Caw. Dasar & Pengurusan Korporat,
Tingkat 31, Blok G, Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Jalan Sultan Salahuddin, 50480 Kuala Lumpur.
nurulsalbiahcm 03 - 2618 8610 03 - 2618 8743
14 Ir. Nor Aznita binti Yusof
JURUTERA AWAM PENGUASA KANAN
Bahagian Komunikasi Korporat,
Caw. Dasar & Pengurusan Korporat,
Tingkat 30, Blok G, Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Jalan Salahuddin, 50480 Kuala Lumpur
aznita 03 - 2618 8603  
15 Sharifa Amiza binti Syed Abdul Rahman
SETIAUSAHA PEJABAT
Bahagian Komunikasi Korporat,
Caw. Dasar & Pengurusan Korporat,
Tingkat 30, Blok G , Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Jalan Salahuddin, 50480 Kuala Lumpur
amiza 03 - 2618 8606  
16 KOSONG
KETUA UNIT PERPUSTAKAAN & SUMBER MAKLUMAT
Unit Perpustakaan & Sumber Maklumat,
Bhg. Komunikasi Korporat,
Caw. Dasar & Pengurusan Korporat,
Tingkat 16, Blok F, Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Jalan Sultan Salahuddin, 50582 Kuala Lumpur
  03 - 2610 7030 03 - 2692 1202
17 Haslinda binti Bakri
AKAUNTAN
Bahagian Kewangan & Akaun,
Caw. Dasar & Pengurusan Korporat,
Tingkat 2, Blok A (Lama), Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Jalan Sultan Salahuddin, 50582 Kuala Lumpur
haslindabakri 03 - 2610 7400 03 - 2694 1015
18 Norhasanah binti Mat Zin
SETIAUSAHA PEJABAT
Bahagian Kewangan & Akaun,
Caw. Dasar & Pengurusan Korporat,
Tingkat 2, Blok A (Lama), Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Jalan Sultan Salahuddin, 50582 Kuala Lumpur
norhasanah 03 - 2610 7401 03 - 2694 1015
19 Ir. Dr. Hj. Zarabizan bin Zakaria
JURUTERA AWAM PENGUASA KANAN
Bahagian Pengurusan Perubahan dan Prestasi,
Caw. Dasar & Pengurusan Korporat,
Tingkat 32, Blok G, Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Jalan Sultan Salahuddin, 50480 Kuala Lumpur
zarabizan 03 - 2618 8612 03-2618 8708
20 Siti Haironiza binti Jeman
PEMBANTU SETIAUSAHA PEJABAT
Bahagian Pengurusan Perubahan dan Prestasi,
Caw. Dasar & Pengurusan Korporat,
Tingkat 32, Blok G, Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Jalan Sultan Salahuddin, 50480 Kuala Lumpur.
SitiHaironiza 03 - 2618 8612 03-2618 8708
21 Rohani binti Mohd Said
PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT
Bahagian Teknologi Maklumat,
Caw. Dasar & Pengurusan Korporat,
Tingkat 16, Blok F, Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Jalan Sultan Salahuddin, 50582 Kuala Lumpur
rohani 03 - 2610 7040 03 - 2611 2909
22 Norlaila Muhamad
SETIAUSAHA PEJABAT
Bahagian Teknologi Maklumat,
Caw. Dasar & Pengurusan Korporat,
Tingkat 16, Blok F, Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Jalan Sultan Salahuddin,50582 Kuala Lumpur
laila.m 03 - 2610 8279 03 - 2611 2909