Director: TN. Hj. MEOR MOHAMED HARIS BIN MEOR HUSSEIN
Office Assistant : MARZIAH BINTI MANSOR


Office Address :

Pejabat Pengarah
Cawangan Dasar dan Pengurusan Korporat
Tingkat 33, Menara Kerja Raya
Ibu Pejabat JKR, Jalan Sultan Salahuddin
50480 Kuala Lumpur


Tel No  : 03- 2618 8424
Fax No : 03-2618 8441

Objective

To provide support to the Top Management and Organizational of Public Work Department (PWD) in planning, implementing, monitoring projects and public facilities in terms of the agreed cost, time and shape of the term with emphasis of the following :-

 1. Coordination and monitoring of systematic and quality implementation using the latest working system, communication technology and information resources.
 2. Working system of development, management and human resources is organized
 3. Budget and facilities are efficient and effective.

Functions

 • Designing human resource requirements and organizational structure.

 • Planning and implementing development program for department staff.

 • Improve the performance and competence of the department staff.

 • Manage service for the department staff with effectively.

 • Manage, control and monitor the financial resources with efficiently and organized within financial and goverment regulations.

 • Provide support to all branch/department in involve with finan

 • Memberi khidmat sokongan kepada semua Cawangan/Bahagian berkaitan dengan segala hal urusan kewangan dan belanjawan.

 • Membangun dan mengurus selia pengurusan dan teknologi maklumat yang berkesan sebagai input kepada pihak pengurusan dalam menggubal dasar dan mengatur strategi bagi mempertingkatkan taraf kemudahan awam.

 • Membudayakan penggunaan ICT di kalangan kakitangan JKR ke arah meningkatkan kecekapan dan keberkesanan urusan rasmi jabatan.

 • Mempromosikan dasar, program dan aktiviti Jabtaan secara menyeluruh ke arah pembentukan imej yang positif melalui perancangan promosi dan publisiti yang strategik dan berkesan.

 • Memberikan perkhidmatan sokongan pentadbiran yang efisien dan cekap kepada Cawangan/Bahagian di JKR dalam urusan berkaitan keurusetiaan mesyuarat dan jawatankuasa utama jabatan, pentadbiran pejabat dan perkhidmatan sokongan, pengurusan aset jabatan dan urusan keselamatan.

 

Perkhidmatan

 • Bertanggungjawab terhadap aspek pengambilan jawatan, pengesahan jawatan, kenaikan pangkat dan kemasukan dalam jawatan berpencen jabatan.

 • Menyenggara dan mengemaskini data pegawai dan memproses permohonan perintah penempatan dan pertukaran pegawai.

 • Bertanggungjawab ke atas hal ehwal perkhidmatan dan latihan kakitangan jabatan.

 • Penyediaan perancangan, bentuk dan keperluan latihan untuk meningkatkan kemahiran profesionalisme serta kebolehan mengurus organisasi dengan lebih berkesan.

 • Mengurus dan menyediakan bajet tahunan jabatan.

 • Mengkaji sistem pengurusan kewangan dari semasa ke semasa bagi tujuan meningkatkan kecekapan jabatan dalam bidang pengurusan kewangan.

 • Menguruskan aduan salah laku dan urusan tatatertib.

 • Membangun dan menambahbaik sistem aplikasi berkomputer seperti yang dirancang dalam tempoh yang dipersetujui bersama pelanggan.

 • Memastikan penyelenggaraan sistem aplikasi dilaksanakan secara berterusan dan sistem berfungsi dengan baik.