English

Bersama-sama ini disertakan surat makluman dan format jadual yang perlu diisi dengan menyenaraikan nama-nama projek dalam peringkat pembinaan untuk sampel audit oleh pihak auditor SIRIM QAS International.

Related Posts