Kemudahan W3C bagi laman web ini sentiasa dikemaskini untuk memenuhi keperluan capaian Orang Kurang Upaya (OKU) / Disability Access berpandukan standard W3C.

– Web Accessibility Initiative (WAI) mengikut tatacara garis panduan Web Content Accessibility Guidelines 2.0 .

A) Pengguna cacat penglihatan

Sebagai alternatif, pengguna boleh menggunakan sekurang-kurangnya satu perisian jenis Speech Engine atau Text/Screen Reader atau Text-to-speech (TTS). Speech engine adalah 'suara' seseorang lelaki atau perempuan, yang akan bercakap dalam Bahasa Inggeris atau bahasa-bahasa lain mengikut pilihan anda. Contoh perisian lain yang boleh digunakan ialah Microsoft Narrator (link is external) yang tersedia dalam Windows 8/7/Vista, komponen (Chrome extension) Microsoft (link is external) atau perisian pihak ketiga seperti Spekonia for WIndows (link is external)

B) Pengguna cacat anggota tangan dan kaki atau masalah kawalan motor saraf / deria sentuhan (motor and dexterity impairments)

1. Laman web ini boleh dilayari dengan tanpa menggunakan peranti tetikus (mouse), iaitu hanya menggunakan papan kekunci (keyboard) dengan menekan butang Tab dan anak panah (arrows) untuk bergerak di sekitar ruang dan elemen antaramuka laman web dan menekan butang Enter atau Spacebar untuk memilih satu elemen antaramuka untuk berinteraksi atau sebagai pautan ke halaman kandungan laman web yang lain.

2. Laman web ini juga boleh dilayari dengan menggunakan peranti tetikus (mouse) sahaja, dibantu dengan perisian tersedia Windows On-Screen Keyboard (link is external)

3. Laman web ini juga boleh dilayari dan diakses secara bunyi (audio) menggunakan alat microphone, dalam bentuk arahan percakapan Bahasa Inggeris/English dengan cara jenis perisian (tools) Speech Recognition atau sekurang-kurangnya Speech-to-text menggunakan Teknologi Alat Bantuan ( assistive technology ) seperti perisian Windows Speech Recognition  (link is external)dan perisian komponen (Chrome extension) Speech Recognition Online Speechpad.pw (link is external)

Rujukan / Links :

1) W3C , Standards , Web Design and Applications , Accessibility : http://www.w3.org/standards/webdesign/accessibility (link is external)

2) W3C , Web Accessibility - http://www.w3.org/WAI/intro/accessibility.php (link is external)

3) W3C , Web Accessibility Initiative (WAI) : http://www.w3.org/WAI/WCAG20/glance/ (link is external)

4) W3C , WAI , WCAG 2.0 document : http://www.w3.org/TR/2008/REC-WCAG20-20081211/ (link is external)