English
PERLANTIKAN DALAM JAWATANKUASA KERJA SEMINAR PERFORMANCE-BASED CONTRACTING FOR ASSET & FACILITY MANAGEMENT 2015
 
Untuk makluman pihak Y.Bhg. Dato'/Tuan/Puan, Jabatan Kerja Raya Malaysia (JKR) dengan kerjasama The Malaysian Asset and Project Association (MAPMA) akan menganjurkan seminar yang tersebut di atas pada 10 September 2015 bertempat di Hotel Seri Pacific, Kuala Lumpur, sempena dengan penganjuran International Construction Week (ICW) 2015.
 
Sehubungan dengan itu, satu Jawatankuasa Kerja Seminar telah dibentuk untuk menjalankan seminar tersebut. Berikut disenaraikan nama-nama yang telah dilantik:
 
Bil  Nama Lantikan   Jawatankuasa
 1  Dato' Ir. Hj. Abdullah bin Abd. Rahman
 Pengarah
 Caw. Senggara Fasiliti Jalan
 Ibu Pejabat JKR Malaysia 
 
 Pengerusi Jawatankuasa Kerja
 2  Dato' Ir. Azizah binti Osman
 Pengarah
 Caw. Senggara Fasiliti Bangunan
 Ibu Pejabat JKR Malaysia
 
 Pengerusi Jawatankuasa Kecil Teks Ucapan & Pelaporan
 3  
 Sr Roznita binti Othman
 Pengarah (KUP)
 Unit Enterprise Content & Knowledge Management (ECKM)
 Caw. Perancangan Aset Bersepadu (CPAB)
 Ibu Pejabat JKR Malaysia
 
 Pengerusi Jawatankuasa Kecil Jemputan, Publisiti & Pendaftaran
 4  Encik Ahmad bin Daud
 Ketua Pen. Pengarah Kanan
 Bahagian Teknologi Maklumat (Fasiliti ICT)
 Caw. Dasar & Pengurusan Korporat
 Ibu Pejabat JKR Malaysia
 
 Pengerusi Jawatankuasa ICT
 5  Encik Mohd Razali bin Derahman
 Ketua Pen. Pengarah Kanan
 Bahagian Komunikasi Korporat
 Caw. Dasar & Pengurusan Korporat
 Ibu Pejabat JKR Malaysia
 
 Pengerusi Jawatankuasa AV
 6  Encik Lee Eng Thong
 Ketua Pen. Pengarah Kanan
 Caw. Senggara Fasiliti Bangunan
 Ibu Pejabat JKR Malaysia
 
 Pengerusi Jawatankuasa Kecil Pengurusan
 7  Encik She Tian Hock
 Ketua Pen. Pengarah Kanan
 Caw. Senggara Fasiliti Jalan
 Ibu Pejabat JKR Malaysia
 
 Pengerusi Jawatankuasa Kecil Penceramah & Bahan Pembentangan
 8  Sr Junaidah binti Sulaiman
 Ketua Pen. Pengarah Kanan
 Unit Amalan Terbaik
 Caw. Perancangan Aset Bersepadu (CPAB)
 Ibu Pejabat JKR Malaysia
 
 Pengerusi Jawatankuasa Kecil Kewangan & Cenderahati
 9  Sr Syamilah binti Yacob
 Pen. Pengarah Kanan
 Caw. Dasar & Pengurusan Korporat
 Ibu Pejabat JKR Malaysia
 
 Floor Manager
 10 Dato' Yahya bin A. Jalil
 Pengarah Urusan
 Ibex Holdings Sdn Bhd


Timbalan Pengerusi Jawatankuasa Kerja

 

 

Related Posts