Cwgn. Kejuruteraan Mekanikal
No Nama Email No.Telefon Fax
1 Ir. Hj. Nasir bin Abdul Hamed
PENGARAH KANAN CAWANGAN KEJURUTERAAN MEKANIKAL
Pejabat Pengarah Kanan,
Caw. Kejuruteraan Mekanikal,
Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Tingkat 26, Blok G,
Jalan Sultan Salahuddin,
50480 Kuala Lumpur
Naabham.jkr [at] 1govuc.gov.my 03-26189500 03-26189510
2 Fazilah binti Ahmad Adnan
PEMBANTU KHAS
Pejabat Pengarah Kanan,
Caw. Kejuruteraan Mekanikal,
Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Tingkat 26, Blok G,
Jalan Sultan Salahuddin,
50480 Kuala Lumpur
FazilahAA.jkr [at] 1govuc.gov.my 03-26189501 03 - 26189510
3 Ir. Razdwan bin Kasim
PENGARAH KHIDMAT PAKAR
Caw. Kejuruteraan Mekanikal,
Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Tingkat 28, Blok G,
No.6, Jalan Sultan Salahuddin,
50480 Kuala Lumpur
razdwan.jkr [at] 1govuc.gov.my 03-26189427 03-26189510
4 Siti Mariam binti Mohd Rais
SETIAUSAHA PEJABAT
Pejabat Pengarah Khidmat Pakar,
Caw. Kejuruteraan Mekanikal,
Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Tingkat 28, Blok G,
Jalan Sultan Salahuddin,
50480 Kuala Lumpur
SMariam.jkr [at] 1govuc.gov.my 03-26189428 03-26189510
5 Ir. Hj. Samsudin bin Wan Nik
PENGARAH REKABENTUK
Caw. Kejuruteraan Mekanikal,
Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Tingkat 25, Blok G,
Jalan Sultan Salahuddin,
50480, Kuala Lumpur
samsudinwn.jkr [at] 1govuc.gov.my 03-26189407 03-26189510
6 Nurul Zakiyah binti Asral
SETIAUSAHA PEJABAT
Pejabat Pengarah Rekabentuk,
Caw. Kejuruteraan Mekanikal,
Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Tingkat 25, Blok G,
Jalan Sultan Salahuddin,
50480 Kuala Lumpur
NZakiyah.jkr [at] 1govuc.gov.my 03-26189408 03-26189510
7 Ir. Razdwan bin Kasim
JURUTERA MEKANIKAL PENGUASA KANAN
Bahagian Penyelarasan dan Khidmat Sokongan,
Caw. Kejuruteraan Mekanikal,
Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Tingkat 26, Blok G,
Jalan Sultan Salahuddin,
50480 Kuala Lumpur
razdwan.jkr [at] 1govuc.gov.my 03-26188605 03-26189510
8 Ir. Hadijah binti Mohamad Shatar
JURUTERA MEKANIKAL PENGUASA KANAN
Bahagian Pengurusan Portfolio,
Caw. Kejuruteraan Mekanikal,
Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Tingkat 26, Blok G,
Jalan Sultan Salahuddin,
50480 Kuala Lumpur
MSHADIJAH.jkr [at] 1govuc.gov.my 03-26189413 03-26189510
9 Ir. Zulkifli bin Abdul Rashad
JURUTERA MEKANIKAL PENGUASA KANAN
Bahagian Pakar Penyaman Udara, Pengalihudaraan & Kualiti Persekitaran Dalaman & Pakar Risiko Perlindungan Kebakaran,
Caw. Kejuruteraan Mekanikal,
Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Tingkat 27, Blok G,
Jalan Sultan Salahuddin,
50480 Kuala Lumpur
ZulRashad.jkr@1govuc..gov.my 03-26189421 03-26189510
10 Ir. Rokiah binti Salim
JURUTERA MEKANIKAL PENGUASA KANAN
Bahagian Pakar Kejuruteraan Bendalir, Peralatan Pengangkutan & Kendalian Bahan,
Caw. Kejuruteraan Mekanikal,
Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Tingkat 27, Blok G,
Jalan Sultan Salahuddin,
50480 Kuala Lumpur
SRokiah.jkr [at] 1govuc.gov.my 03-26189419 03-26189510
11 Nursyafiqah binti Moktar
SETIAUSAHA PEJABAT
Bahagian Pakar Kejuruteraan Bendalir, Peralatan Pengangkutan & Kendalian Bahan,
Caw. Kejuruteraan Mekanikal,
Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Tingkat 27, Blok G,
Jalan Sultan Salahuddin,
50480 Kuala Lumpur
nsyafiqah.jkr [at] 1govuc.gov.my 03-26189420 03-26189510
12 Raja Ismail bin Raja Uda
JURUTERA MEKANIKAL PENGUASA KANAN
Bahagian Pengujian, Pentauliahan & Forensik & Bahagian Pakar Kawalan Bunyi dan Getaran,
Caw. Kejuruteraan Mekanikal,
Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Tingkat 28 Blok G,
Jalan Sultan Salahuddin,
50480 Kuala Lumpur,
rajaismail.jkr. [at] 1govuc.gov.my 03-26189423 03-26189510
13 Ir. Hj. Aminuddin bin Mohd Mashurdin
JURUTERA MEKANIKAL PENGUASA KANAN
Bahagian Pakar Kecekapan Tenaga & Tenaga Diperbaharui,
Caw. Kejuruteraan Mekanikal,
Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Tingkat 28, Blok G
Jalan Sultan Salahuddin,
50480 Kuala Lumpur
AminudinM.jkr [at] 1govuc.gov.my 03 - 26189425 03-26189510
14 Norzaini binti Ab. Razak
SETIAUSAHA PEJABAT
Bahagian Pakar Kecekapan Tenaga & Tenaga Diperbaharui,
Caw. Kejuruteraan Mekanikal,
Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Tingkat 28, Blok G,
Jalan Sultan Salahuddin,
50480 Kuala Lumpur
Norzaini.jkr [at] 1govuc.gov.my 03-26189410 03-26189510
15 Azizun binti Hashim
JURUTERA MEKANIKAL PENGUASA KANAN
Bahagian Perunding Senggara & Fasiliti Mekanikal,
Caw. Kejuruteraan Mekanikal,
Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Tingkat 28, Blok G,
Jalan Sultan Salahuddin,
50480 Kuala Lumpur
AZIZUN.jkr [at] 1govuc.gov.my 03-26189505 03-26189510
16 Ir. Hj Ismail bin A. Rahman
JURUTERA MEKANIKAL PENGUASA KANAN
BAHAGIAN REKABENTUK KESIHATAN
Caw. Kejuruteraan Mekanikal,
Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Tingkat 24, Blok G,
No.6, Jalan Sultan Salahuddin,
50480 Kuala Lumpur
ArIsmail [at] jkr.gov.my 03-26189401 03-26189510
17 Nor Fara Alwanis binti Mohd. Kassim
SETIAUSAHA PEJABAT
BAHAGIAN REKABENTUK KESIHATAN
Caw. Kejuruteraan Mekanikal,
Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Tingkat 24, Blok G,
Jalan Sultan Salahuddin,
50480 Kuala Lumpur
NorFara.jkr [at] 1govuc.gov.my 03-26189402 03-26189510
18 Ir. Mamat Rohizan bin Abdullah
JURUTERA MEKANIKAL PENGUASA KANAN
Bahagian Rekabentuk Pendidikan dan Pengajian Tinggi,
Caw. Kejuruteraan Mekanikal,
Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Tingkat 24, Blok G,
Jalan Sultan Salahuddin,
50480 Kuala Lumpur
Rohizan.jkr [at] 1govuc.gov.my 03-26189403 03-26189510
19 Khairunnisa binti Jamaludin
SETIAUSAHA PEJABAT
Bahagian Rekabentuk Pendidikan dan Pengajian Tinggi,
Caw. Kejuruteraan Mekanikal,
Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Tingkat 24, Blok G,
Jalan Sultan Salahuddin,
50480 Kuala Lumpur
KhairunnisaJ.jkr [at] 1govuc.gov.my 03-26189404 03-26189510
20 Ir. Gopal Narian Kutty
JURUTERA MEKANIKAL PENGUASA KANAN
Bahagian Rekabentuk Bangunan Am 1,
Caw. Kejuruteraan Mekanikal,
Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Tingkat 25, Blok G,
Jalan Sultan Salahuddin,
50480 Kuala Lumpur
GOPAL.jkr [at] 1govuc.gov.my 03-26189405 03-26189510
21 Zahirah Az Zahrah binti Zamri
SETIAUSAHA PEJABAT
Bahagian Rekabentuk Bangunan Am 1,
Caw. Kejuruteraan Mekanikal,
Ibu Pejabat JKR, Tingkat 25,
Blok G,
Jalan Sultan Salahuddin,
50480Kuala Lumpur
ZahirahAzZahra.jkr [at] 1govuc.gov.my 03-26189406 03-26189510
22 Ir. Zalina binti Mohd. Yusuf
JURUTERA MEKANIKAL PENGUASA KANAN
Bahagian Rekabentuk Bangunan Am 2,
Caw. Kejuruteraan Mekanikal,
Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Tingkat 25, Blok G,
Jalan Sultan Salahuddin,
50480 Kuala Lumpur
zalinamy.jkr [at] 1govuc.gov.my 03-26189409 03-26189510
23 Ir. Azizah binti Kassim
JURUTERA MAKANIKAL PENGUASA KANAN
Bahagian Rekabentuk Keselamatan & Pangkalan Udara & Maritim,
Caw. Kejuruteraan Mekanikal,
Ibu Pejabat JKR, Tingkat 27,
Blok G,
Jalan Sultan Salahudin,
50480 Kuala Lumpur
AzizahKM.jkr [at] 1govuc.gov.my 03-26189417 03-26189510
24 Ir. Nor Hazlin bin Mohammad
JURUTERA MEKANIKAL PENGUASA
Unit Pentadbiran, Kewangan, Pembangunan Kompetensi & Latihan,
Caw. Kejuruteraan Mekanikal,
Ibu Pejabat JKR Malaysia, Tingkat 26,
Blok G,
Jalan Sultan Salahuddin,
50480 Kuala Lumpur
HazlinM.jkr [at] 1govuc.gov.my 03-26189548 03-26189510
25 Wan Mohammad bin Salleh
JURUTERA MEKANIKAL PENGUASA
Bahagian Pakar Pembangunan Kuari dan Loji,
Caw. Kejuruteraan Mekanikal,
Ibu Pejabat JKR Malaysia, Tingkat 27, Blok G, Jalan Sultan Salahuddin, 50480 Kuala Lumpur
WMohammad.jkr [at] 1govuc.gov.my 03-26189512 03-26189510
25 Arbaah binti Abu
JURUTERA MEKANIKAL PENGUASA
Bahagian Pembangunan Disiplin dan Sistem Maklumat,
Caw. Kejuruteraan Mekanikal,
Ibu Pejabat JKR, Tingkat 26,
Blok G,
Jalan Sultan Salahuddin,
50480 Kuala Lumpur
ArbaahAbu.jkr [at] 1govuc.gov.my 03-26189493 03-26189510
26 Adam bin Sidek
JURUTERA MEKANIKAL PENGUASA
Unit Pengurusan Kualiti dan Strategi Korporat,
Caw. Kejuruteraan Mekanikal,
Ibu Pejabat JKR Malaysia, Tingkat 24-28,
Blok G,
Jalan Sultan Salahuddin,
50480 Kuala Lumpur
AdamS.jkr [at] 1govuc.gov.my 03 - 26189498 03 - 26189510
27 Siti Hajar binti Ab Samad
JURUUKUR BAHAN
Bahagian Kontrak dan Ukur Bahan,
Caw. Kejuruteraan Mekanikal,
Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Tingkat 25, Blok G
Jalan Sultan Salahuddin,
50480 Kuala Lumpur
Hajar.jkr [at] 1govuc.gov.my 03-26189466 03-26189510
28 Ir. Malek bin Hisham
KETUA JURUTERA MEKANIKAL BAHAGIAN PERKHIDMATAN HARTA (JKR WOKSYOP PERSEKUTUAN)
JKR Worksyop Persekutuan,
Jalan Cheras,
50582 Kuala Lumpur.
MalekH.jkr [at] 1govuc.gov.my 03-92064001 03-92831285
29 Mas Ayu Idawati binti Zakaria
PEMBANTU KHAS
JKR Worksyop Persekutuan,
Jalan Cheras,
50528 Kuala Lumpur.
Idawati.jkr [at] 1govuc.gov.my 03-92064002 0392831285