Pihak Berkuasa Melulus (PBM) dan Jawatankuasa Penilaian Perunding (JPP) pelbagai disiplin di JKR telah menetapkan kriteria pemilihan perunding bagi pelbagai disiplin. Ianya bertujuan bagi memudah dan menyeragamkan proses perlantikan perunding yang kompeten bagi kelancaran pelaksanaan projek-projek JKR.

Kriteria tersebut boleh dimuat naik disini (link is external) 

Melayu
Document: