Pengarah : Ir. AHMAD SHAHRUZI BIN AHMAD
Setiausaha Pejabat : NORAZWA BINTI AB. HAMID

Alamat Pejabat :

Pejabat Pengarah 

Cawangan Senggara Fasiliti Bangunan
Tingkat 1, Blok F, Ibu Pejabat JKR
Jalan Sultan Salahuddin, 50582 Kuala Lumpur


No. Tel. : 03-2610 7243
No. Fax : 03-2693 1312

Objektif

 • Memastikan semua aset fasiliti bangunan sentiasa berfungsi dengan sempurna, selamat
  dan selesa untuk mencapai objektif Jabatan.
 • Mengekalkan kefungsian aset fasiliti bangunan bagi memenuhi ciri-ciri teknikal dan ekonomi
  untuk mencapai nilai kos kitaran hayat yang optimum (optimum life cycle cost)
 • Memastikan perkhidmatan senggara fasiliti bangunan yang cemerlang, kos berkesan dan
  memenuhi kepuasan pelanggan

   

Fungsi

 • Menyedia sistem dan piawaian pengurusan dan penyenggaraan aset Kerajaan yang seragam dan sistematik supaya tahap keselamatan, kesihatan dan keselesaan sesuatu  fasiliti bangunan dapat ditingkatkan.
 • Melaksana pengurusan dan penyenggaraan fasiliti bangunan yang bersepadu dan menyeluruh.
 • Menyelaras pengurusan dan penyenggaraan fasiliti bangunan yang dilaksanakan oleh
  jabatan dan agensi kerajaan serta menjalankan audit senggara aset mengikut program yang
  ditetapkan.
 • Memberi khidmat nasihat terhadap penggunaan sistem, amalan, piawaian dan teknologi
  terkini dalam bidang pengurusan dan penyenggaraan fasiliti bangunan yang lebih berkesan
  dan ekonomik