Pengarah : Ir. MARIA BINTI MARCUS
Setiausaha Pejabat : FARIDAH BINTI ZULKIFLI


Alamat Pejabat :

Pejabat Pengarah
Cawangan Kerja Keselamatan
Ibu Pejabat JKR Malaysia, Tingkat 16 – 20
Maju Tower, 1001 Jalan Sultan Ismail
50250 Kuala Lumpur


No. Tel.  : 03-2616 9501
No. Fax  : 03-2694 1241

Objektif

 • Melaksanakan projek pembangunan dan infrastruktur.
 • Memberi khidmat perundingan teknikal bagi Kementerian Dalam Negeri (KDN), Kementerian Pertahanan (MINDEF), Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT) serta Jabatan Perdana Menteri (JPM).
 • Membantu pelanggan menyediakan kertas rancangan dan belanjawan projek-projek pembangunan.

Fungsi

 • Merancang strategi program pelaksaan projek bersama pelanggan.
 • Menetapkan dasar dan kaedah pelaksanaan projek samada pelaksanaan oleh Jabatan melalui khidmat perunding atau Reka & Bina dan sebagainya.
 • Mengurus penyediaan keperluan terperinci projek dengan pihak pelanggan.
 • Menyelaras dengan Sektor Pakar bagi merancang pelaksanaan pembangunan rekabentuk dan perolehan.
 • Memantau perkembangan rekabentuk projek di Sektor Pakar.
 • Mengurus penyediaan penyata kehendak (Need Statement) dan dokumen perolehan bagi pelaksanaan projek Reka & Bina.
 • Menyelaras dengan Pegawai Penguasa atau wakilnya di Ibu Pejabat JKR Negeri dan Daerah semasa projek dilaksanakan untuk memastikan bahawa projek dilaksanakan dengan lancar.
 • Memantau kerja-kerja binaan dan memberi khidmat sokongan teknikal kepada penyelia projek di tapak.
 • Memantau dan menyediakan laporan projek kepada pihak pelanggan serta memberi pandangan/ nasihat berkaitan isu-isu tertentu supaya dapat membantu melaksanakan projek dengan segera.
 • Menyediakan perkhidmatan teknikal dan pengurusan projek kepada agensi-agensi kerajaan iaitu Kementerian Dalam Negeri (KDN), Kementerian Pertahanan (MINDEF), Kementerian Kesejahteraan, Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT) serta Jabatan Perdana Menteri (JPM).