SENARAI HARGA DOKUMEN TEKNIKAL JALAN
JABATAN KERJA RAYA MALAYSIA

Garispanduan dan ArahanTeknik (Jalan) yang telah diterbitkan oleh Bahagian Pembangunan Inovasi dan Standard, Cawangan Jalan, Jabatan Kerja Raya boleh dibeli daripada;

Unit Tawaran Pusat,
Bahagian Kewangan dan Akaun,
Cawangan Pengurusan Perolehan dan Harta,
Blok A, Tingkat Bawah, Kementerian Kerja Raya,
Jalan Sultan Salahuddin, 50582 Kuala Lumpur.

No. Tel. : 03-2771 4096 (Puan Siti Napisah dan Encik Abdullah )

Pembayaran hendaklah dibuat dengan menggunakan Bank Draf/ Kiriman Wang (money order) atas nama AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA-KKR-T.
 

BIL.

SENARAI DOKUMEN TEKNIKAL JALAN

HARGA

1.

 JKR/ SPJ/ 1988
 Standard Specification For Road Works

RM 22.00

2.

 JKR/ SPJ/ 2015-S1
 Standard Specification For Road Works Section 1: General

RM 35.00

3.

 JKR/ SPJ/ 2013-S2
 Standard Specification For Road Works Section 2: Earthworks

RM 15.00

4.

 JKR/ SPJ/ 2013-S3
 Standard Specification For Road Works Section 3: Drainage Works  

RM 20.00

5.

 JKR/ SPJ/ 2008-S4
 Standard Specification For Road Works Section 4: Flexible Pavement

 

RM 38.00

6.

JKR/ SPJ/ 2017-S6
Standard Specification For Road WorksSection 6: Road Furniture

RM 45.00

7.

 JKR/ SPJ/ 2008-S8
 Standard Specification For Road Works Section 8: Traffic Signal System

RM 25.00

8.

 JKR / SPJ / 2008-S9 (Pindaan 2018)
 Standard Specification For Road Works Section 9: Concrete

RM 50.00

9.

 JKR/ SPJ/ 2010-S10
 Standard Specification For Road Works Section 10: Piling Works

RM 30.00

10.  JKR/ SPJ/ 2017-S11
 Standard Specification For Road Works Section 11: Prestressing For Structures
RM 45.00

11.

 JKR/ SPJ/ 2013-S13
 Standard Specification For Road Works Section 13: Bridge Bearings

RM 20.00

12.

 JKR/ SPJ/ 2013-S14
 Standard Specification For Road Works Section 14: Expansion Joints

RM 15.00

13.

 JKR/ SPJ/ 2013-S15
 Standard Specification For Road Works Section 15: Parapets

RM 20.00

14.

 JKR/ SPJ/ 2013-S16
 Standard Specification For Road Works Section 16: Slope Stabilisation

 

RM 30.00

15.

 JKR/ SPJ/ 2013-S17
 Standard Specification For Road Works Section 17: Site Investigation  

RM 25.00

16.

 JKR/ SPJ/ 2017-S19
 Standard Specification For Road Works Section 19: Traffic Management At Work Zones

RM 45.00

17.

 Arahan Teknik (J) 2A/ 85
 Manual On Traffic Control Devices: Standard Traffic Signs

RM 12.00

18.

 Arahan Teknik (J) 2B/ 85
 Manual On Traffic Control Devices: Standard Sign Applications

RM 7.00

19.

 Arahan Teknik (J) 2C/ 85 (Pindaan 2017)
 Manual On Traffic Control Devices: Temporary Sign And Work Zone Control

RM 80.00

20.

 Arahan Teknik (J) 2E/ 87 (Pindaan 2015)
 Manual On Traffic Control Devices: Guide Sign And Design Application

RM 55.00

 

21.

 Arahan Teknik (J) 3/ 2011
 Garispanduan Untuk Memproses Permohonan Pembangunan Tepi Jalan Persekutuan

RM 26.00

22.

 Arahan Teknik (J) 5/ 85 (Pindaan 2013)
 Manual For The Structural Design Of Flexible Pavement

RM 41.00

23.

  Arahan Teknik (J) 6/ 85 (Pindaan 2016)
 Guidelines For Presentation Engineering Drawings

RM 60.00

24.

 Arahan Teknik (J) 7/ 85 (Pindaan 2014)
 Garispanduan Untuk Penyediaan Pelan Pengambilan Balik Tanah Bagi Projek  Jalan Persekutuan 

RM 20.00

25.

 Arahan Teknik (J) 8/ 86 (Pindaan 2015)
 A Guide On Geometric Design Of Roads

RM 65.00

26.

 Arahan Teknik (J) 10/ 86
 A Guide To The Design Of Cycle Track

RM 4.00

27.

 Arahan Teknik (J) 11/ 87
 A Guide To The Design Of At – Grade Intersection

RM 14.00

28.

 Arahan Teknik (J) 12/ 87
 A Guide To The Design Of Interchanges

RM 14.00

29.

 Arahan Teknik (J) 13 / 87 (Pindaan 2018)
 A Guide To The Design Of Traffic Signal

RM 55.00

30.

 Arahan Teknik (J) 14/ 87
 Model Terms Of Reference For Detailed Ground Survey And Engineering Design Of Roads 

RM 6.00

31.

 Arahan Teknik (J) 16/ 03 (Pindaan 2015)
 A Practical Guide For Environmental Protection And Enhancement

 

RM 50.00

32.

 Arahan Teknik (J) 20/ 98
 Design Review Checklist For Road Projects

RM 25.00

33.

 Arahan Teknik (J) 28/ 2013
 Design Checklist For Road Projects

RM 40.00

34.

 Nota Teknik (J) 18/ 97
 Basic Guidelines On Pedestrian Facilities

RM 12.00

35.

 Nota Teknik (J) 19/ 97
 Intermediate Guidelines To Road Reserve Landscaping

RM 20.00

36.

 Nota Teknik (J) 25/ 07
 Guidelines On The Contents Of A Road Safety Audit Report

RM 25.00

37.

 Nota Teknik (Jalan)  27/ 2012
 Terminologi Jalan

RM 15.00

38.

 Nota Teknik (Jalan) 29/ 2015
 Guidelines For The Provision Of Road Lighting

RM 60.00

39.

 Nota Teknik (J) 30/ 2015
 Design Guidelines On Safety Facilities for Schools

RM 45.00

40.

 Nota Teknik (J) 31/ 2015
 Design Guidelines for Emergency Escape Ramp

RM 35.00

41.

 Nota Teknik (J) 32 / 2015
 Performance Guidelines for Hybrid Ground Anchor

RM 20.00

42.

 Nota Teknik (J) 33 / 2015
 Guidelines for Motorcycle Facilities

RM 35.00

43.

 Nota Teknik (J) 34/ 2016
 Guidelines For The Selection Of Speed Limit

RM 40.00

44.

 Construction Supervision Manual For Contract Road Works

RM 60.00

45.

 Guidelines For Inspection And Testing Of Road Works

RM 30.00

46.

 A Guide To The Visual Assessment Of Flexible Pavement Surface Condition

RM 20.00

47.

 Interim Guide To Evaluation And Rehabilitation Of Flexible Road Pavement

RM 62.00

48.

 Interim Guide On Identifying, Prioritising And Testing Hazardous Location On   Roads In Malaysia

RM 100.00

49.

 Guidelines For The Environmental Impact Assessment of Highway / Road Projects

RM 60.00

50.

 Road Safety Audit
 Guidelines For The Safety Audit Of Roads And Road Projects In Malaysia

RM 200.00

51.

 Design Guide For Alternative Pavement Structures Low Volume Roads

RM 25.00

52.

 A Guide To The Visual Assessment Of Concrete Pavement

RM 25.00

53.

 Standard Drawings For Road Works
 Section 3: Drainage Works

RM 55.00

54.

 Standard Drawing For Road Works
 Section 6: Road Furniture

RM 50.00

55.

 Standard Drawing For Road Works
 Section 7: Road Lighting

RM 45.00

56.

 Standard Drawing For Road Works
 Section 8: Traffic Signal System

RM 25.00

57.

 Standard Drawing For Road Works
 Section 9: Motorcycle Lane   

RM 40.00

58.

 Koleksi Technical Updates 2016-2017 RM 40.00
59.  Road Facts 2017 RM 110.00