SENARAI HARGA DOKUMEN TEKNIKAL JALAN
JABATAN KERJA MALAYSIA

 

Garispanduan dan ArahanTeknik (Jalan) yang telah diterbitkan oleh Bahagian Pembangunan Inovasi & Standard, Cawangan Jalan, Jabatan Kerja Raya boleh dibeli daripada:

                        Unit Tawaran Pusat
                     Bahagian Kewangan dan Akaun
                         Cawangan Pengurusan Perolehan dan Harta
                         Blok A, Tingkat Bawah, Kementerian Kerja Raya
                         Jalan Sultan Salahuddin, 50582 Kuala Lumpur

No. Tel : 03-27714096 (En. Tarmizi & Pn. Latifah)

 

Pembayaran hendaklah dibuat dengan menggunakan Bank Draf / Kiriman Wang (money order) atas nama  AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA-KKR-T.

 

BIL.

SENARAI DOKUMEN TEKNIKAL JALAN

HARGA

1.

JKR/SPJ/2015-S1

Standard Specification For Road Works Section 1: General

 

RM 35.00

2.

JKR / SPJ / 2020-S2

Standard Specification For Road Works Section 2: Earthworks

 

RM 55.00

3.

JKR/SPJ/2013-S3

Standard Specification For Road Works Section 3: Drainage Works                                                          

 

RM 20.00

4.

JKR / SPJ / 2008-S4

Standard Specification For Road Works Section 4: Flexible Pavement + Addendum

 

RM 38.00

5.

JKR / SPJ / 2017-S6

Standard Specification For Road Works Section 6: Road Furniture

 

RM 45.00

6.

JKR / SPJ / 2008-S8

Standard Specification For Road Works Section 8: Traffic Signal System

 

RM 25.00

7.

JKR / SPJ / 2008-S9 (Pindaan 2018)

Standard Specification For Road Works Section 9: Concrete

 

RM 50.00

8.

JKR / SPJ / 2019-S10

Standard Specification For Road Works Section 10: Foundation Works

 

RM 60.00

9.

JKR / SPJ / 2017-S11

Standard Specification For Road Works Section 11: Prestressing For Structures

 

RM 45.00

10.

JKR/SPJ/2013-S13

Standard Specification For Road Works Section 13: Bridge Bearings

 

RM 20.00

11.

JKR/SPJ/2013-S14

Standard Specification For Road Works Section 14: Expansion Joints

 

RM 15.00

12.

JKR/SPJ/2013-S15

Standard Specification For Road Works Section 15:   Parapets

 

RM 20.00

13.

JKR/SPJ/2013-S16

Standard Specification For Road Works Section 16: Slope Stabilisation

 

RM 30.00

14.

JKR/SPJ/2013-S17

Standard Specification For Road Works Section 17: Site Investigation                                                         

 

RM 25.00

15.

JKR / SPJ / 2018-S18

Standard Specification For Road Works Section 18: Soil Stabilisation

 

RM 50.00

16.

JKR/SPJ/2017-S19

Standard Specification For Road Works Section 19: Traffic Management At Work Zones                                                         

 

RM 45.00

17.

Arahan Teknik (J) 1 / 2020

Guidelines On Design & Selection Of Traffic Restraint System

 

RM 85.00

18.

Arahan Teknik (J) 2A  / 85 (Pindaan 2019)

Manual On Traffic Control Devices: Standard Traffic Signs

RM 58.00

19.

Arahan Teknik (J) 2B / 85 (Pindaan 2019)

Manual On Traffic Control Devices: Standard Sign Applications

 

RM 55.00

20.

Arahan Teknik (J) 2C / 85 (Pindaan 2017)

Manual On Traffic Control Devices: Temporary Sign And Work Zone Control

 

RM 80.00

21.

Arahan Teknik (J) 2D / 85 (Pindaan 2019)

Manual On Traffic Control Devices: Road Marking and Delineation

 

RM 55.00

22.

Arahan Teknik (J) 2E / 87 ( (Pindaan 2015)

Manual On Traffic Control Devices: Guide Sign And Design Application

 

RM 55.00

23.

Arahan Teknik (J) 3/2011

Garispanduan Untuk Memproses Permohonan Pembangunan Tepi Jalan Persekutuan                 

 

RM 26.00

24.

  Arahan Teknik (J) 5/85 (Pindaan 2013)

Manual For The Structural Design Of Flexible Pavement  

 

 

RM 41.00

25.

Arahan Teknik (J) 6 / 85 (Pindaan  2016)

Guidelines For Presentation Engineering Drawings

 

RM 60.00

26.

Arahan Teknik (J) 7 / 85 (Pindaan 2014)

Garispanduan Untuk Penyediaan Pelan Pengambilan Balik Tanah Bagi Projek Jalan Persekutuan                       

 

RM 20.00

27.

Arahan Teknik (J) 8 / 86 (Pindaan 2015)

A Guide On Geometric Design Of Roads

 

RM 65.00

28.

Arahan Teknik (J) 10 / 86 (Pindaan 2018)

A Guide To The Design Of Cycle Track

 

RM 55.00

29.

Arahan Teknik (J) 11 / 87 (Pindaan 2017)

A Guide To The Design Of At – Grade Intersection

 

RM 60.00

30.

Arahan Teknik (J) 12 / 87

A Guide To The Design Of Interchanges

 

RM 14.00

31.

Arahan Teknik (J) 13 / 87 (Pindaan 2017)

A Guide To The Design Of Traffic Signal

 

RM 55.00

32.

Arahan Teknik (J) 14 / 87

Model Terms Of Reference For Detailed Ground Survey And Engineering Design Of Roads            

 

RM 6.00

33.

Arahan Teknik (J) 16 / 03 (Pindaan 2015)

A Practical Guide For Environmental Protection And Enhancement

 

RM 50.00

34.

Arahan Teknik (J) 20 / 98

Design Review Checklist For Road Projects

RM 25.00

35.

Arahan Teknik (J) 28 / 2013

Design Checklist For Road Projects

 

RM 40.00

36.

Arahan Teknik (J) 35 / 2018

Geometric Guideline For Exclusive Motorcycle Lane

 

RM 55.00

37.

Arahan Teknik (J) 38 / 2018

Guidelines For Traffic Impact Assessment

 

RM 55.00

38.

Nota Teknik (J) 18 / 97

Basic Guidelines On Pedestrian Facilities

 

RM 12.00

39.

Nota Teknik (J) 19 / 97 (Pindaan 2019)

Intermediate Guidelines To Road Reserve Landscaping

 

RM 55.00

40.

Nota Teknik (J) 25 / 07

Guidelines On The Contents Of A Road Safety Audit Report

RM 25.00

41.

Nota Teknik (Jalan)  27/2012

Terminologi Jalan

RM 15.00

 

42.

Nota Teknik (Jalan) 29/2015

Guidelines For The Provision Of Road Lighting

RM 60.00

43.

Nota Teknik (J) 30 / 2015

Design Guidelines On Safety Facilities for Schools

   RM 45.00

44.

Nota Teknik (J) 31 / 2015

Design Guidelines for Emergency Escape Ramp

   RM 35.00

45.

Nota Teknik (J) 32 / 2015

Performance Guidelines for Hybrid Ground Anchor

   RM 20.00

46.

Nota Teknik (J) 33 / 2015

Guidelines for Motorcycle Facilities

   RM 35.00

47.

Nota Teknik (J) 34 / 2016

Guidelines For The Selection Of Speed Limit

   RM 40.00

48.

Nota Teknik (J) 39 / 2019

Manual For Bridge Approach Differential Settlement Improvement

   RM 50.00

49.

Construction Supervision Manual For Contract Road Works

RM 60.00

50.

Guidelines For Inspection And Testing Of Road Works

RM 30.00

51.

A Guide To The Visual Assessment Of Flexible Pavement Surface Condition

RM 20.00

52.

Interim Guide To Evaluation And Rehabilitation Of Flexible Road Pavement

RM 62.00

53.

Interim Guide On Identifying, Prioritising And Testing Hazardous Location On Roads In Malaysia

RM 100.00

54.

Guidelines For The Environmental Impact Assessment of Highway / Road Projects

RM 60.00

55.

Road Safety Audit

Guidelines For The Safety Audit Of Roads And Road Projects In Malaysia

 

 

RM 200.00

  56.

Design Guide For Alternative Pavement Structures Low Volume Roads

RM 25.00

57.

A Guide To The Visual Assessment Of Concrete Pavement

RM 25.00

58.

Standard Drawings For Road Works

Section 3: Drainage Works

 

RM 55.00

59.

Standard Drawing For Road Works

Section 6: Road Furniture

 

RM 50.00

60.

Standard Drawing For Road Works

Section 7: Road Lighting

 

RM 45.00

61.

Standard Drawing For Road Works

Section 8: Traffic Signal System

 

RM 25.00

62.

Standard Drawing For Road Works

Section 9: Motorcycle Lane   

 

RM 40.00

63.

Koleksi technical Updates 2016-2017

RM 40.00

64.

Road Facts 2017

RM 110.00