Perkhidmatan Pengurusan Penyelenggaraan

Ini merupakan perkhidmatan yang dikendalikan oleh Jabatan Kerja Raya. Di bawah perkhidmatan ini kami akan menyelenggara kemudahan-kemudahan awam seperti bekalan air di sesetengah negeri, worksyop, perkhidmatan feri dan pembangunan kemudahan-kemudahan jalan raya. Kami juga menyelenggara kemudahan-kemudahan kerajaan seperti jalan, bangunan, sistem mekanikal, sistem elektrikal, kenderaan-kenderaan dan loji-loji. Perkhidmatan yang paling banyak dilakukan ialah penyelenggaraan jalan.

PENYELENGGARAAN JALAN

MENGURUS KONTRAK PENSWASTAAN PENYELENGGARAAN JALAN PERSEKUTUAN

Penyenggaraan jalan di seluruh negara dikendalikan oleh Cawangan Jalan. Perlaksanaan program penyelenggaraan melibatkan aktiviti-aktiviti yang berikut:

  • Sistem Pengurusan Turapan Permukaan Jalan (untuk Polisi, Sistem dan Teknologi Turapan)
  • Pengurusan Cerun
  • Pengurusan Aset Mekanikal

Kami memelihara rangkaian jalan persekutuan yang jumlah panjangnya 15,746.10 km - berdasarkan statistik tahun 2003.

Tanggungjawab untuk mengurus dan mengawasi penswastaan kontrak penyelenggaraan jalan persekutuan Semenanjung Malaysia di peingkat zon-zon telah diserahkan kepada tiga unit:

  • UPPJ Wilayah Utara. Zon ini meliputi Perlis, Kedah, Pulau Pinang, dan Perak. Ia melibatkan jalan yang berjumlah panjang 2603 km. Kontraktor yang bertanggungjawab ialah Belati Wangsa
  • UPPJ Wilayah Tengah / Timur. Zon ini meliputi Kelantan, Terengganu, Pahang, dan Selangor. Ia melibatkan jalan yang berjumlah 5636km. Kontraktor yang bertanggungjawab ialah Roadcare
  • UPPJ Wilayah Selatan . Zon ini meliputi Negeri Sembilan, Melaka, dan Johor. Ia melibatkan 3381km jalan. Kontraktor untuk zon ini ialah Selia Senggara (M) S.B.

 

MENGURUS CERUN JALAN PERSEKUTUAN

MENGURUS ASET MEKANIKAL

Perancangan untuk memelihara dan memulihara cerun di sepanjang Jalan Persekutuan dilakukan dengan menggunakan perisian komputer yang dikenali sebagai Slope Priority Ranking System (SPRS). Pemeriksaan berkala ke atas cerun yang berisiko tinggi dilakukan oleh Pegawai Daerah dan data-data yang diperolehi melalui pemeriksaan tersebut akan dimasukkan ke dalam sistem. Ini membolehkan perancangan untuk langkah-langkah berjaga bagi meningkatkan kestabilan cerun terhadap keselamatan pengguna jalan raya yang lebih berkesan.

Kami berperanan sebagai penasihat kepada penyelenggaraan peralatan mekanikal di sepanjang rangkaian jalan persekutuan, seperti stesyen penimbang berat kenderaan.

Melalui pemeriksaan tersebut akan dimasukkan ke dalam sistem. Ini membolehkan perancangan untuk langkah-langkah berjaga bagi meningkatkan kestabilan cerun terhadap keselamatan pengguna jalan raya