DATO' Ir. Hj. MOHD JAMAL BIN SULAIMAN
Pengarah Kanan

Setiausaha Pejabat : Norsuliana bt Mohd Sidek

Alamat Pejabat:

Pengarah
Cawangan Kerja Bangunan Am 1,
Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Tingkat 13A, Menara PJD
No. 50, Jalan Tun Razak,
50400 Kuala Lumpur

No. Tel   : 03-2618 7002
No. Fax  : 03-4041 1925

Objektif

CKBA 1 melaksanakan projek infrastruktur bangunan dan memberi khdimat perundingan teknikal untuk 10 Kementerian dan agensi di bawahnya untuk memenuhi Dasar Pembangunan Negara. Sehubungan itu, CKBA 1 memastikan keseragaman perkhidmatan kepakaran komunikasi teknikal dalam melaksanakan projek bagi menghasilkan produk berkualiti yang menepati kepuasan pelanggan.

Fungsi

  • Bertindak sebagai pejabat Ketua Pasukan Projek (HOPT) bagi merancang, mengurus pelaksanaan projek pembangunan bersama-sama Ketua Pasukan Rekabentuk (HODT) dan pelanggan.
  • Memantau dan mengawal prestasi pelaksanaan projek dari segi aspek fizikal dan kewangan.
  • Memberi nasihat teknikal dan professional serta menyelaras pelantikan perunding.
  • Bertindak sebagai pejabat Pengurus Program yang memantau projek-projek persekutuan yang dilaksanakan oleh negeri di mana JKR Negeri bertindak sebagai HOPT.