Ir. Zulakmal bin Hj. Sufian
Pengarah

Setiausaha Pejabat : Lenny Suhaily binti Zulkaffili

Alamat Pejabat:

Cawangan Senggara Fasiliti Jalan,
Blok D (Lama), Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Jalan Sultan Salahuddin,
50582 Kuala Lumpur.

No. Tel. : 03-2696 7725
No. Fax: 03-2694 0315

 

Objektif

 • Memastikan semua fasiliti jalan JKR sentiasa berfungsi dengan sempurna, selamat dan selesa.

 • Mengekalkan kefungsian fasiliti jalan JKR bagi memenuhi ciri-ciri teknikal dan ekonomik untuk mencapai nilai kos pusingan hayat yang   optimum (optimum life cycle cost).

 • Memastikan perkhidmatan senggara fasiliti jalan JKR  yang cemerlang, kos berkesan dan memenuhi kepuasan pelanggan.

Fungsi

 • Melaksana pengurusan dan penyenggaraan aset fasiliti jalan yang bersepadu dan menyeluruh.

 • Menyedia sistem dan piawaian pengurusan dan penyenggaraan aset fasiliti jalan yang seragam dan sistematik supaya tahap kefungsian dan keselamatan sesuatu aset fasiliti jalan dapat dipertingkatkan lagi.

 • Merancang dan menyelaras pengurusan dan penyenggaraan aset fasiliti jalan di JKR Negeri dan Wilayah Persekutuan serta menjalankan audit senggara aset fasiliti jalan mengikut program yang ditetapkan.

 • Memberi khidmat nasihat kepada pemegang utama terhadap pengunaan sistem, amalan, piawaian dan teknologi terkini dalam bidang pengurusan dan penyenggaraan fasiliti aset fasiliti jalan yang lebih berkesan dan ekonomik.

 

Program & Aktiviti

 • Makluman bencana alam melalui website e-bencana

 • Buku stastistik yang memberikan makluman laporan stastistik tentang panjang

 • Jalan Persekutuan

 • Pengedaran Buletin

 • Permohonan pemasangan papan tanda iklan di Jalan Persekutuan

 • Permohonan penutupan jalan untuk expedisi,treasure hunt dsb.

 • Permohonan data geospatial (Agensi Kerajaan)

 • Menyediakan maklumat peta jalan JKR .

 • Pemasangan Jambatan Panel Berkeluli Bermodular

 • Memastikan penyenggaraan jalan dan jambatan di  Jalan Perseketuan berada dalam keadaan yang baik dan selamat kepada para  pengguna dengan tanda amaran keselamatan yang secukupnya.  

 • Para pengguna jalan boleh mengajukan sebarang aduan melalui SMS DAPAT,email, suratkhabar dan surat.