Ir. Zulakmal bin Hj. Sufian
Pengarah

Setiausaha Pejabat : Lenny Suhaily binti Zulkaffili

Alamat Pejabat:

Cawangan Senggara Fasiliti Jalan,
Blok D (Lama), Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Jalan Sultan Salahuddin,
50582 Kuala Lumpur.

No. Tel. : 03-2610 7725
No. Fax: 03-2694 0315

 

Objektif

  • Memastikan semua fasiliti jalan JKR sentiasa berfungsi dengan sempurna, selamat dan selesa.

  • Mengekalkan kefungsian fasiliti jalan JKR bagi memenuhi ciri-ciri teknikal dan ekonomik untuk mencapai nilai kos pusingan hayat yang   optimum (optimum life cycle cost).

  • Memastikan perkhidmatan senggara fasiliti jalan JKR  yang cemerlang, kos berkesan dan memenuhi kepuasan pelanggan.

Fungsi

  • Melaksana pengurusan dan penyenggaraan aset fasiliti jalan yang bersepadu dan menyeluruh.

  • Menyedia sistem dan piawaian pengurusan dan penyenggaraan aset fasiliti jalan yang seragam dan sistematik supaya tahap kefungsian dan keselamatan sesuatu aset fasiliti jalan dapat dipertingkatkan lagi.

  • Merancang dan menyelaras pengurusan dan penyenggaraan aset fasiliti jalan di JKR Negeri dan Wilayah Persekutuan serta menjalankan audit senggara aset fasiliti jalan mengikut program yang ditetapkan.

  • Memberi khidmat nasihat kepada pemegang utama terhadap pengunaan sistem, amalan, piawaian dan teknologi terkini dalam bidang pengurusan dan penyenggaraan fasiliti aset fasiliti jalan yang lebih berkesan dan ekonomik.