Dato' Ir. Hj. Hamizan bin Mohd Inzan
Pengarah

Setiausaha Pejabat : Wahidah binti Ismail

Alamat Pejabat:

Pengarah
Cawangan Kejuruteraan Infrastruktur Pengangkutan,
Tingkat 8, Blok F, Ibu Pejabat JKR,
Jalan Sultan Salahuddin,
50282 Kuala Lumpur

No. Tel. : 03-2610 7201   
No. Fax: 03-2693 5273

Objektif

CKIP adalah sebuah organisasi yang memberikan perkhidmatan teknikal, pengurusan dan pemantauan projek bagi Kejuruteraan Maritim, Lapangan Terbang dan Pengangkutan Darat.

    Fungsi

    • Untuk menyediakan infrastruktur dan kemudahan awam khususnya Lapangan Terbang, Pelabuhan, Pangkalan dan Pengangkutan Darat bagi memenuhi standard yang diamalkan.

    • Untuk memastikan segala struktur yang dibina sentiasa dalam keadaan selamat dan berfungsi mengikut apa yang dirancangkan.

    • Untuk memastikan segala khidmat nasihat kepakaran yang diperlukan dapat disampaikan kepada pihak berkenaan dalam jangkamasa yang dikehendaki.