Ir. GOPAL NARIAN KUTTY
Pengarah

Setiausaha Pejabat : Rohaiza binti Abdul Aziz

Alamat Pejabat:
Cawangan Alam Sekitar & Tenaga,
Tingkat 23, Menara PJD,

No 50, Jalan Tun Razak,
50400 Kuala Lumpur.

No. Tel.  : 03 - 4041 1979
No. Fax  : 03 - 4041 1988

Objektif

 • Memastikan aspek-aspek pengurusan alam sekitar dipatuhi dan dilaksanakan dalam

 • projek-projek pembinaan di bawah pengawasan JKR.

 • Memastikan penggunaan dan juga pegemaskinian manual dan prosedur sistem pengurusan alam sekitar MS ISO 14001 JKR.

 • Menjadi sumber rujukan serta menjadi penasihat dalam bidang kepakaran kejuruteraan alam sekitar.

 • Mewujudkan kesedaran kepentingan penjagaan dan pemuliharaan alam sekitar kepada setiap lapisan warga JKR khususnya dan kepada orang awam secara amnya.

 • Mengurangkan pembaziran dalam penggunaan tenaga bagi projek JKR.

 • Menerapkan konsep dan ciri-ciri Kecekapan Tenaga secara menyeluruh dalam rekabentuk pasif dan aktif.

 • Mengurangkan Carbon footprint.

 • Menjimatkan perbelanjaan operasi dan penyelenggaraan.

 

Fungsi

 • Memberi khidmat nasihat pakar alam sekitar kepada pelanggan.

 • Menjalankan auditan pelaksanaan sistem pengurusan alam sekitar MS ISO 14001 di dalam projek-projek JKR

 • Memantau pelaksanaan kerja-kerja di tapak dari aspek pengurusan alam sekitar di samping memastikan segala cadangan tebatan dipatuhi serta memastikan keberkesanan cadangan-cadangan tebatan dilaksanakan.

 • Meningkatkan kesedaran kepeningan penjagaan dan pemuliharaan alam sekitar kepada setiap lapisan warga JKR.

 • Memberi khidmat sokongan dalam urusan pentadbiran, kewangan dan sumber manusia.

 • Memberi input kepakaran alam sekitar, kecekapan tenaga (KT) dan tenaga yang boleh diperbaharui (RE) kepada pengurusan atasan, cawangan-cawangan dan JKR negeri.

 • Merancang, menentukan serta mengurus kajian EIA  dan memastikan pengurusan projek jabatan bercirikan mesra alam, kecekapan tenaga (KT), tenaga yang boleh diperbaharui (RE)  dan mampan

 • Memberi khidmat nasihat berhubung perlindungan permukaan tanah alternatif dengan penggunaan tumbuhan dan bahan semulajadi.

 • Memberi khidmat pengurusan untuk kawalan bunyi daripada kenderaan di jalanraya, rawatan akustik untuk bangunan dan kualiti persekitaran dalaman (IEQ).

 • Menggubal dasar alam sekitar dan tenaga bagi jabatan dan merancang serta melaksana sistem pengurusan alam sekitar ISO14000 dan piawaian kecekapan tenaga (KT) dan tenaga yang boleh diperbaharui (RE) MS 1525:2001, dan Garis panduan & Peraturan Bagi Piawaian & Kos Unit Perancang Ekonomi (2005)

 • Merancang dan mengurus Penggunaan Tenaga di bangunan-bangunan Kerajaan dan melaksanakan program/initiatif KT dan RE serta kerjasama dengan agensi-agensi tempatan, serantau dan antarabangsa

 • Pembangunan modal insan dalam alam sekitar, kecekapan tenaga (KT) dan tenaga yang boleh diperbaharui (RE)

 • Memperkenalkan teknologi dan inovasi KT dan RE di bangunan tropikal, rekabentuk, binaan dan pengurusan tenaga.