TENDER BEKALAN DAN PERKHIDMATAN

KEPUTUSAN TENDER BEKALAN & PERKHIDMATAN  TAHUN 2014, 2015  & 2016

JABATAN KERJA RAYA MALAYSIA

CAW DASAR DAN PENGURUSAN KORPORAT (CDPK)

Maklumat Sebut Harga

Maklumat Pembekal yang Berjaya

Bil

Tajuk Sebut Harga

Nama Kontraktor

Kos Pembinaan / Perolehan

Tarikh Surat Setuju Terima

Tarikh Mula Pembinaan

Tarikh Siap Pembinaan

Catatan

1

Memperbaharui Lesen, Membekal, Memasang, Menaiktaraf Modul Perisian, Menguji Lari, Mentauliah Dan Menyelenggara Dalam Tempoh Waranti Bagi 17 Perisian Kejuruteraan Sedia Ada Serta Perkhidmatan Yang Berkaitan Bagi Jabatan Kerja Raya Malaysia

Venture Nucleus (M) Sdn Bhd

RM942,482.00

25.11.2016

28.11.2016

27.11.2017

 

 

2

Perolehan Penyenggaraan Komprehensif Fasiliti, Infrastruktur Dan Khidmat Sokongan ICT Bagi JKR Malaysia

Venture Nucleus (M) Sdn Bhd

RM7,796,658.00

RM8,264,457.48 (Dengan GST)09.07.15

 

01.08.2015

2 tahun

 

CAWANGAN PANGKALAN UDARA DAN MARITIM

Maklumat Sebut Harga

Maklumat Pembekal yang Berjaya

Bil

Tajuk Sebut Harga

Nama Kontraktor

Kos Pembinaan / Perolehan

Tarikh Surat Setuju Terima

Tarikh Mula Pembinaan

Tarikh Siap Pembinaan

 

Catatan

1

Tiada

Tiada

Tiada

Tiada

Tiada

Tiada

Tiada

CAWANGAN JALAN

Maklumat Sebut Harga

Maklumat Pembekal yang Berjaya

Bil

Tajuk Sebut Harga

Nama Kontraktor

Kos Pembinaan / Perolehan

Tarikh Surat Setuju Terima

Tarikh Mula Pembinaan

Tarikh Siap Pembinaan

Catatan

1

Tiada

Tiada

Tiada

Tiada

Tiada

Tiada

Tiada

CAWANGAN KEJURUTERAAN CERUN

Maklumat Sebut Harga

Maklumat Pembekal yang Berjaya

Bil

Tajuk Sebut Harga

Nama Kontraktor

Kos Pembinaan / Perolehan

Tarikh Surat Setuju Terima

Tarikh Mula Pembinaan

Tarikh Siap Pembinaan

Catatan

1

Cadangan Kerja-Kerja Pembaikan Cerun Dan Kerja-Kerja Berkaitan Di Pusat Latihan Awam (Platih), Kementerian Pertahanan Malaysia, Bukit Fraser, Selangor Darul Ehsan

K.L  Bina Sdn Bhd

Rm1,250,452.00

4 Jan2014

21 Apr 2014

15 Dis 2014

 

 

CAW SENGGARA FASILITI JALAN (CSFJ)

Maklumat Sebut Harga

Maklumat Pembekal yang Berjaya

Bil

Tajuk Sebut Harga

Nama Kontraktor

Kos Pembinaan / Perolehan

Tarikh Surat Setuju Terima

Tarikh Mula Pembinaan

Tarikh Siap Pembinaan

Catatan

1

Kerja-Kerja Membekal Dan Menghantar Komponen Jambatan Panel Keluli Bermodular Jenis Acrow 700xs Ke Jkr Daerah Temerloh, Negeri Pahang Dan Daerah Kinta, Negeri Perak

GTA VISION SDN.BHD.

RM650,000.00

12.07.2016

19 Bulan

21.11.2016