Pengarah : Ir. EDAYU BINTI SALLEH@AMAN
Setiausaha Pejabat : NOR SALIZAM BINTI MOHD ZAMLIZ REMELEH

Alamat Pejabat :

Pejabat Pengarah
Cawangan Kejuruteraan Geoteknik
Ibu Pejabat JKR Malaysia
Tingkat 23A & 26, Menara PJD
No. 50, Jalan Tun Razak
50400 Kuala Lumpur


No. Tel. :
03 - 4051 8814
No. Fax : 03 - 4051 8781

Objektif

Memberi khidmat pakar serta perundingan teknikal dalam bidang geoteknikal kepada semua pihak yang memerlukannya dengan tumpuan kepada kualiti, kos dan masa yang ditetapkan.

Fungsi

Rekabentuk Geoteknik

  • Menjalankan kerja-kerja rekabentuk kejuruteraan geoteknik secara Jabatan untuk projek-projek pembangunan Kerajaan.

  • Bertindak sebagai penyemak/ auditor kepada rekabentuk yang dilakukan oleh pihak perunding.

Khidmat Nasihat Teknikal Pakar

  • Menjadi penasihat kepada Jabatan dan lain-lain agensi Kerajaan berkaitan dengan Kejuruteraan Geoteknik.

Forensik

  • Menjalankan siasatan ke atas kegagalan berkaitan geoteknik serta pengesyoran kaedah pembaikan yang optimum.

Penyelidikan dan Pembangunan

  • Melaksanakan penyelidikan bagi tujuan pembangunan kepakaran dalam bidang kejuruteraan geoteknik.

  • Membangun dan menguruskan dokumen piawai termasuk spesifikasi dan garis panduan kejuruteraan geoteknik.

  • Membuat penemuan inovasi baru serta meneroka kebolehgunaan teknologi dan produk terkini kejuruteraan geoteknik.

Pembangunan Modal Insan

  • Menyediakan program-program pembangunan kompetensi kejuruteraan geoteknik.

  • Membangunkan program pensijilan jurutera geoteknik.