Pengarah Kanan : KOSONG
Setiausaha Pejabat : Farah Diyana binti Abd. Malik

Alamat Pejabat : 
 

Pejabat Pengarah Kanan
Cawangan Arkitek
Ibu Pejabat JKR Malaysia
Tingkat 11, Menara Tun Ismail Mohamad Ali
No.25, Jalan Raja Laut
50350 Kuala Lumpur


No. Tel. : 03 - 2616 5045
 No. Fax 
03 - 2697 7430

Objektif

 • Merupakan peneraju di dalam penyampaian perkhidmatan reka bentuk dan penyelidikan seni bina di dalam JKR, di samping melaksanakan program-program pembangunan kepakaran seni bina agar dapat memberi perkhidmatan perunding teknikal seni bina yang terunggul.

 • Menjadi custodian kepada Disiplin Seni Bina JKR dan bertanggungjawab ke atas pembangunan kerjaya pegawai dan kakitangan dalam bidang seni bina untuk melahirkan modal insan yang kreatif, inovatif dan berintegriti.

Fungsi

 • Memberikan input dan khidmat pakar dalam pelaksanaan reka bentuk pelbagai fasiliti bangunan.

 • Menerajui pembangunan seni bina lestari di peringkat jabatan.

 • Ketua Disiplin Arkitek.

 • Menerajui Pengurusan Strategik Disiplin Arkitek.

 • Bertanggungjawab ke atas kemajuan kerjaya pegawai dan kakitangan dalam bidang seni bina.

 • Menyelaras dengan disiplin lain di Sektor Pakar bagi merancang pelaksanaan pembangunan reka bentuk dan perolehan.

 • Menghasilkan reka bentuk pelbagai fasiliti bangunan kerajaan yang menepati kos, kualiti dan tempoh siap yang dipersetujui oleh kementerian.

 • Memperkasakan proses kerja penyampaian reka bentuk fasiliti bangunan dan juga melaksanakan program-program menyokong pembangunan mampan dan lestari dari aspek seni bina.

 • Menjalankan kerja-kerja Forensik Seni Bina.

 • Mengadakan program-program pembangunan dan inovasi dalam bidang seni bina dan program pembangunan teknologi bangunan piawaian.

 • Menyediakan garis panduan, kajian, piawaian dan rujukan kesenibinaan.

 • Menjalankan program dan kajian usaha sama dengan beberapa IPT tempatan.

 • Melaksana tadbir urus Change Management untuk Building Information Modelling (BIM-JKR).

 • Latihan dan pembangunan kerjaya Disiplin seni bina dalam pelaksanaan Competency Based Human Resource Management (CBH-RM).