Date: Isnin, Disember 11, 2017

Untuk makluman Cawangan Perancangan Aset Bersepadu (CPAB) telah membangunkan Sistem Pengurusan Fasiliti Berpusat (eSPFB) bertujuan untuk memudahkan pengguna membuat dan menyemak aduan penyenggaraan premis. Sistem ini dibangunkan untuk kegunaan kakitangan awam, orang awam atau sesiapa sahaja yang berurusan di premis yang berdaftar dengan Sistem eSPFB tersebut.

Antara senarai premis yang berdaftar dalam eSPFB seperti berikut;


Klik di sini untuk muat turun panduan untuk membuat aduan penyenggaraan.

 

Muat turun aduan versi android di portal eSPFB dan klik di sini untuk Manual Pengguna Android.

Sebarang pertanyaan lanjut hubungi Urusetia eSPFB seperti berikut :

Urusetia SPFB
Bahagian Perundingan Pengurusan Aset
Aras 1, Blok C Lama 
Ibu Pejabat JKR Malaysia
03 2610-7562