Date: Isnin, September 24, 2018

Sukacita dimaklumkan bahawa Pejabat Ketua Pengarah Kerja Raya Malaysia telah mengeluarkan arahan menjalankan tugas Pengarah Cawangan, Bahagian & JKR Negeri seperti berikut:

Oleh yang demikian, diharap seluruh warga JKR mengambil maklum dan memastikan urusan surat-menyurat dan lain-lain urusan yang berkaitan dirujuk kepada Pengarah - pengarah berkenaan, terima kasih.