Date: Jumaat, Ogos 17, 2018

Sukacita dimaklumkan bahawa YBRS. PN. HJH. KHAIRIAH BINTI MOHAMAD TAIB, JURUTERA AWAM PENGUASA KANAN, CAWANGAN KERJA BANGUNAN AM 2 telah diarahkan untuk menjalankan tugas sebagai Pengarah Cawangan Kerja Bangunan Am 2 termasuk sebagai Pegawai Penguasa (SO) dan Pengarah Projek (PD), di mana yang berkenaan di samping menjalankan tugas hakiki berkuatkuasa pada 30 Julai 2018 sehingga pegawai kembali bertugas.

Oleh yang demikian, diharap seluruh warga JKR mengambil maklum dan memastikan urusan surat menyurat dan lain - lain urusan yang berkaitan dengan Pengarah Cawangan adalah dirujuk kepada beliau.