Date: Jumaat, Jun 28, 2019

Sukacita dimaklumkan YBrs. Ir. Yusuf Bin. Abd. Ghani telah diarahkan untuk  menjalankan tugas Jawatan Pengarah JKR Negeri Terengganu di mana yang berkenaan di samping menjalankan tugas-tugas sendiri bermula pada 25 Jun 2019 sehingga jawatan tersebut diisi secara hakiki.

Oleh yang demikian, diharap seluruh warga JKR mengambil maklum dan memastikan urusan surat-menyurat dan lain-lain urusan yang berkaitan dengan Pengarah JKR Negeri Terengganu dirujuk kepada beliau.