Date: Rabu, Disember 6, 2017

Sukacita dimaklumkan bahawa Pejabat Ketua Pengarah Kerja Raya telah mengeluarkan arahan menjalankan tugas Pengarah Cawangan dan Pengarah Khidmat Rekabentuk Cawangan seperti berikut;

Oleh yang demikian, diharap seluruh warga JKR mengambil maklum dan memastikan urusan surat menyurat dan lain - lain urusan yang berkaitan dirujuk kepada Pengarah berkenaan. Terima kasih.