Date: Jumaat, April 5, 2019

Dimaklumkan bahawa Tuan Hj. Shahidan bin Mat, Jurutera Awam Penguasa Kanan, Cawangan Kerja Pendidikan telah diarah menjalankan tugas sebagai Pengarah Cawangan Kerja Pendidikan mulai pada tarikh 5 April 2019 hingga 6 Mei 2019.

Oleh yang demikian, diharap seluruh warga JKR mengambil maklum dan memastikan urusan surat menyurat dan lain - lain urusan yang berkaitan dengan Pengarah Cawangan adalah dirujuk kepada beliau.