Date: Selasa, April 30, 2019

Sukacita dimaklumkan bahawa YBrs. Ir. Haji Zulakmal Bin Haji Sufian, Timbalan Ketua Pengarah Kerja Raya (Sektor Infra) telah diarahkan untuk menjalankan tugas sebagai  Pengarah Kanan, Cawangan Jalan, Ibu Pejabat JKR Malaysia, termasuk menjalankan tugas sebagai Pegawai Penguasa (SO) dan Pengarah Projek (PD), di mana yang berkenaan di samping menjalankan tugas hakiki. Arahan ini berkuatkuasa pada 25 April 2019 sehingga jawatan tersebut diisi secara hakiki.

Oleh yang demikian, diharap seluruh warga JKR mengambil maklum dan memastikan urusan surat menyurat dan lain - lain urusan yang berkaitan dengan Cawangan Jalan adalah dirujuk kepada beliau.