Date: Jumaat, Mei 18, 2018

Sukacita dimaklumkan bahawa YBrs. Pn. Zaidah bt Hj. Ibrahim, Jurutera Awam Penguasa, JKR Wilayah Persekutuan Labuan telah diarahkan untuk menjalankan tugas sebagai Pengarah JKR Wilayah Persekutuan Labuan termasuk sebagai Pegawai Penguasa (SO) dan Pengarah Projek (PD), di mana yang berkenaan di samping menjalankan tugas hakiki berkuatkuasa pada 16 Mei 2018 - 30 Jun 2018.

Oleh yang demikian, diharap seluruh warga JKR mengambil maklum dan memastikan urusan surat menyurat dan lain - lain urusan yang berkaitan dengan Pengarah berkenaan adalah dirujuk kepada beliau.